Kemalizm nedir?

kemalizm-ataturkTürkiye’de yaşayan tüm insanları etnik köken açısından herhangi bir ayrım yapmadan Türk Ulusu olarak gören bir anlayışa sahip olan Kemalizm ya da diğer adıyla Atatürkçülük, en basit tanımla Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerinin takip edilmesidir. Anti emperyalist bir ideoloji olan Kemalizm, düşünce temeline Türk milliyetçiliğini yerleştirilmiştir. Atatürkçülük, Türk milletinin modern dünyadan geri kalmış olmasını fırsat bilen ve bu doğrultuda da milleti boyunduruğu altına almak isteyen emperyalist güçlere karşı bir tepki olarak doğmuştur. Kemalizm ideolojisinde diğer pek çok 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan milliyetçi ideolojilerden çok farklı olarak toplumun çeşitli sınıflara ayrılması gibi bir durum söz konusu değildir. Toplumun belirli sınıflardan oluşmadığını kabul eden Kemalizm, bu özelliğiyle ortaya çıktığı dönem ve öncesindeki diğer pek çok düşünceden farklı bir tutuma sahiptir. Devlet bazında Kemalizm’in temel amacı; içi boş, batıl inançları kullanan, yararlı bir amacı olmayan, yeteneksiz, millete bir fayda sağlamayan kurumların yerine “bilimsel yöntem ile rasyonal düşünceyi” esas alan kurumların açılmasıdır.

Atatürk’ün açık bir ifade ile ortaya koyduğu düşünceleri ve inkılaplar vasıtasıyla gerçekleştirdiklerini esas alan bir anlayışına sahip olan Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelidir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında açık bir ifade ile devletin uygulamalarını Kemalizm doğrultusunda gerçekleştirmesi gerektiği belirtilmiştir. Türk Ulusunun temel ihtiyaçlarını ülkenin sahip olduğu öz kaynaklardan karşılanmasını hedefleyen bir yönetim anlayışına sahip olan Kemalizm, bu öz kaynakların millete azami fayda sağlayacak şekilde verimli kullanılması için eğitim, proje geliştirme ve uygulama gibi konularda da kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini savunur. Kemalizm’in belki de en önemli amacı; Türk milletini çağdaş devletler seviyesine getirmek değil, kendini çağdaş olarak tanımlayan ülkelerden de daha ileriye taşınmasıdır.

Türk milletinin gelişmiş ülkelerden de daha ileri bir seviyeye gelmesini hedef alan Kemalizm, bu doğrultuda yapılması gerekenleri de Atatürk’ün düşünceleri ve hayata geçirdiği eylemleriyle ortaya koyar. 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından ülkeyi tanıtmaya yönelik bastırılan “Kemalist Türkiye” dergisinde ilk defa Kemalizm kelimesi yazılı olarak kullanılmış, 1935 yılında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı parti programını yazılı olarak Kamalizm şeklinde kullanmıştır. Kemalizm teriminin sözlü olarak kullanımı ise 1930’lu yılların başlarına kadar uzanmaktadır. Türk milletinin modern dünyada önemli bir pozisyona gelmesi ve bu seviyenin ötesine taşınmasını hedef alan Kemalizm, kendine has bir politik anlayışı ve sistematiği olan bir ideolojidir.

Bir Cevap Yazın