Kasık fıtığı nedir?

kısık fıtığıKasık fıtığı, kasıkta karın duvarındaki zar yapılarının incelmesi ya da yırtılması olarak tanımlanabilir. Fıtık karın bölgesindeki dokuda şişlik olarak kendini gösterir. Fıtığın asıl nedeni olan bu şişlik ara sıra oluşur, bazen de kaybolur. Genellikle ayağa kalkıldığında, öksürme sırasında, bazen de ıkınma ile ortaya çıkar ve belirgin bir durum haline gelir. Sırt üstü yatıldığında ise kaybolduğu hissini verir. Yatınca kasık fıtığını geçti zannedilmesinin nedeni, fıtık kesesi içinde bulunan organların karın içine doğru giriş hamlesi yapmasıdır. Sabahları çoğu kez kaybolduğunu sandığımız şişlik, gün içerisinde ayaküstü faaliyetler yaptıkça tekrar kendini gösterir. Şişlikle beraber bazı zamanlar ağrı hissi de olabilir ama bunun olması şart değildir. Hatta bazı fıtıklar şişlik ve ağrı hissi olmaksızın birden olabilir. Tüm karın duvarı fıtıkları doğumsal açıdan olabilir ya da sonradan oluşabilecek zayıf bir noktadan nüks edebilir. Kasık fıtıkları olarak tanımlanan göbek fıtıkları ve göbek çevresi fıtıkları doğumsal açıdan zayıf bir noktadan çıkan fıtıklara örnektir. Sonradan oluşabilecek zayıf noktaları ise ameliyat yaraları ve yerleridir. Bu bölgeden kesi yeri fıtıkları olarak tanımladığımız fıtık çeşidi ortaya çıkar. Daha önce ameliyat olan kesimde ortaya çıkan fıtıklara kesi yeri fıtıkları denir. Karın içi basıncı aniden arttıran ağır kaldırma hamleleri, konik kabızlık, öksürük, ıkınma, idrar zorluğu gibi yaşanan haller mevcut bulunan fıtığın oluşmasını ve ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

Kasık fıtığı neden olur?

Karın duvarı fıtıkları olarak bilinen fıtık türünün yaklaşık %90’ı kasık fıtıklarıdır. Kasık fıtıkları bayanlara oranla erkeklerde daha fazla görülür. Bazı kasık fıtıkları doğumdan sonraki dönemlerde kapanması muhtemel kasık kanalının kapanmaması veya yaşamın ilerleyen aşamalarında açılmaları sonucu ortaya çıkmaktadır (indirek kasık fıtıkları). Bazı kasık fıtıkları karın bölgesindeki kaslarının zorlanmasıyla ya da yıpranması sonucunda bölgede yırtılma olarak ortaya çıkar.

Direk Fıtıklar: Göbek fıtıkları olarak bildiğimiz fıtıklar göbek çukuru içinde çıkan fıtıklardır.  Göbek fıtıkları erkeklere nazaran bayanlarda daha fazla görülür. Göbek çevresindeki fıtıklar genellikle daha az görülür ve göbek fıtıkları gibi aynı kategoride yer aldığı söylenebilir. Kesi yeri fıtıklarında önceden ameliyat olmuş hastalarda, kesi yerinin üstünde olmaktadır. Bütün karın duvarı fıtıklarının tedavisi cerrahi yöntemle yapılmaktadır.

Fıtıkların oluş biçimini araç lastiğinde görülen balonlaşmaya benzetmek saçma olmaz diye düşünüyorum. Aracın sert dış lastiği karın duvarındaki güçlü kaslar; ince olan iç lastik ise bağırsaklar gibidir. Kısaca anlatmak gerekirse dış lastik iç lastiği korur ve içeride kalmasını sağlar fakat bir zayıf kısım oluştuğunda ise, iç lastik dışa doğru baskı yapar. Böyle vakalarda ise bahsettiğimiz fıtık ortaya çıkar.

 Kasık fıtıkları kimlerde görülür?

Kasık fıtığı herhangi bir yasta görülebilecek bir hastalık türüdür. Yaşlı insanlardan tutunda yeni doğan bebeklere kadar olan geniş bir kitleyi kapsar. Tüm fıtık türlerini değerlendirmeye alacak olursak %90’ının kasık fıtığı olduğunu görebiliriz. Kesi yeri fıtığı ve göbek fıtığı ise geriye kalan %10’luk kısımdan oluşur. Kasık fıtığının erkelerde bayanlara oranla daha fazla görüldüğü saptanmıştır.

Kasık fıtığı tedavisi nasıl olur?

Fıtık tedavisinde uygulanacak yöntem sadece cerrahi olarak fıtığın onarılmasıdır. Bunun ameliyat dışında kesin tedavisi yoktur. Ameliyat laparoskopik yöntemle yapılacağı gibi, açık yöntemle de uygulanabilir. Fıtık yerine yama konması suretiyle bölgede onarım yapılır. Hastalar kısa sürede normal yaşamına geri dönebilir. Kasık fıtığı tedavi edilmediği takdirde fıtık boğulması gibi ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu yüzden fark edildiğinde, gecikilmeden ameliyat edilerek tedavi edilmelidir. Bu fıtıklar yeni doğan bebeklerde bile olabilir. Ancak ameliyat olmak için beklemek gerekmez. Hemen bebeğin ameliyata alınarak fıtığın tedavi edilmesi gerekir.

Bir Cevap Yazın