Kanola nedir?

Kolza adı verilen bir bitkinin yapay olarak üretilmesiyle ortaya çıkan Kanola, Kanadalı bilimadamları tarafından verimli yağ elde etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bitkinin ismi, İngilizce “Canadian Oil Low Acid” yani düşük asitli Kanada yağı tabirinden gelmektedir. “Brassica Napus Kanola Oleifera” olarak bilinen Kanola bitkisi, yaz ve kış aylarında iki farklı biyolojik metabolizmaya sahip olarak gelişir. Kanola taneleri oldukça yüksek besin değerine sahip olduğundan, yağ üretimi dışında gıda sektörünün farklı alanlarında da kullanılmaktadır.

Kanola taneleri  %40-50 oranında yağ içerdiği gibi %15-25 arasında da protein içermektedir. Bitkinin bu özelliği bilhassa yağ üreticiliği açısından son derece büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca Kanola yağının içerdiği yağ asitlerinin düşük olması insan sağlığı açısından da önemli bir özelliktir. Kolza bitkisinin yağlı tohumları dünya genelinde birçok ülke tarafından uzun süredir kullanılmakta ve her yıl daha da geniş ekim alanları oluşturulmaktadır. 4,5 milyon ton üretimle Çin günümüzde dünyanın en büyük yağlı tohum üreticisidir.

Türkiye Kanola yağı ile son dönemde tanıştığından dünyadaki büyük üreticiler arasında yer almamaktadır. 1960’lardan itibaren Kolza bitkisiyle Balkan göçmenleri aracılığı ile tanışan ülkemiz, 1970’lerde Trakya bölgesinde kolza üretimi yapmaya başlamıştır. Ancak devam eden süreç içerisinde Kolza bitkisinin oldukça yüksek miktarda yağ üretilmesini sağlarken aynı zamanda Erüsik Asit miktarının çok yüksek olması ve bu yüksek miktarın insan sağlığına büyük zarar verdiğinin ortaya çıkması ile 1979 yılından itibaren Türkiye’de Kolza üretimi yasaklanmıştır. Ayrıca Kolza’nın küspesinde bulunan Glukosinolat, hayvanlar için de zararlı bir kimyasaldır.

Kanadalı bilimadamlarının Kolza bitkisi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda Erüsik Asit oranı %0 olan Kanola türü ortaya çıkartılmıştır. Yapılan ıslah çalışmalarının sonuç vermesi üzerine bu yeni bitki türünün bitkisel yağ üretimi açısından ne kadar değerli olduğu anlaşılmış ve dünya genelinde birçok ülke tarafından Kanola ekimine başlanmıştır. Ülkemizde de büyük bir bitkisel yağ açığı olduğundan son yıllarda Kanola ekim oranı artmış ve daha çok tarım alanı bu bitkinin yetiştirilmesi için ayrılmaya başlanmıştır.

Bir Cevap Yazın