Kan şekeri kaç olmalı?

kan şekeriŞeker hastalığının tüm dünyada giderek artan sıklıkta toplumu etkilemeye başlaması nedeniyle, diğer kronik hastalıkların artışı da gündemden düşmemektedir. Toplumda şeker hastalığının daha fazla görülmeye başlamasında, glikoz tolerans bozukluğunun yani gizli şeker hastalığının etkisi büyüktür. Bu yüzden kan şekerinin uluslararası alanda kabul edilen aralıkta olması oldukça önemlidir. Hastalarda yapılacak kan testlerinde yemeklerden önce açken ölçülen kan şekerinin değeri 80-110 mg/dl aralığında olması gerekir. Bundan başka yemekten iki saat sonra ölçülen tokluk kan şekerinin de 80-140 mg/dl aralığında olması gerekmektedir. Bu ölçümlerde kan şekerinin yüksekliği kadar düşük çıkması da önemli kabul edilir. Bu yüzden kan şekerindeki alt sınır 80 mg/dl olarak kabul edilir. Bu alt değerin korunması hipoglisemi oluşumu açısından alınacak önemli bir önlemdir. Bu kan şekeri değerlerinin 60-80 mg/dl arasında olması durumunda, hipoglisemi açısından risk kabul edilmeli ve önlem alınmalıdır. Kan şekerini yükselten beslenme tedbirleri ve ilaçlar kullanılmaya başlanmalıdır. Açlık kan şekeri 110 mg/dl altında, tokluk kan şekeri ise 140 mg/dl altında olması durumunda, hastanın Ha1c değerlerine bakılmalıdır. Bu değerin hastaların son üç aylık kan şekeri ortalamasını vermesi oldukça aydınlatıcı olmaktadır. Bu testin sonucuna göre elde edilen değerin % 6,5 seviyesinin altında olması gerekir. Bunun üzerinde olan değerler kişideki şeker hastalığının varlığını göstermektedir. Şeker hastalığının erken dönemde tespit edilebilmesi için, kan şekeri ölçümlerinin düzenli olarak yaptırılması gerekir. Bu erken teşhis konulmasını sağladığı gibi, şeker hastalığının tedavi edilmesinde etkili olur.

Kan şekeri kaç olmalı?

  • Sağlıklı bir kişinin ölçülen açlık kan şekeri değeri 80 mg/dl altında
  • Sağlıklı bir kişinin ölçünün tokluk kan şekeri değeri yemekten sonra 2. saatte 140 mg/dl altında bir değer olmalıdır.

Açlık kan şekeri değerinin 80 mg/dl üstünde olması halinde ne yapılmalıdır?

  • Hastalara şeker yükleme testi yani OGTT yapılmalıdır. Uygulanan test 75 gram glikoz verilerek, 3 saatlik şekilde yapılır. Her saat başı alınan kan örneğinde şeker ve insülin oranlarına bakılır.
  • Sağlıklı bir kişinin açlık kan değeri 80 mg/dl üstünde çıkarsa, bu durum gizli şeker hastalığı açısından dikkate alınır. Özellikle ailede şeker hastalığı öyküsü varsa, kişi fazla kiloluysa bu olasılık daha yüksek oranda olur.

Gebelikte kan şekeri ne olmalı?

Gebelik döneminde açlık kan şekerinin 80 mg7dl altında, tokluk kan şekerinin ise 1. saatte 130 mg/dl altında, 2. saatte ise 120 mg/dl altında olmalıdır. Anne adayında açlık kan şekeri oranı 80 mg/dl üstünde çıkarsa, şeker yükleme testi uygulanmaktadır.

Sağlıklı kişilerde HbA1c değerinin yüksek olması halinde

Yapılan ölçümler sonucunda HbA1c değeri normalden yüksek çıktığı takdirde, gizli şeker hastalığının varlığı düşünülür. Bu kişilerde açlık kan şekeri ve tokluk kan şekeri değerleri ölçülmelidir. Bu kişilere öncelikle OGTT adı verilen şeker yükleme testi yapılmalıdır.

Sağlıklı kişilerde açlık insülin hormonu değeri kaç olmalıdır?

İnsülin hormonu seviyesi sağlıklı kişilerde 10’un altında çıkmalıdır. Bu değer kandaki şeker seviyesinin yükselmesine sebep olabilir.

Şeker hastalarında kan şekeri değeri kaç olmalı?

Diyabet hastaları için en ideal açlık kan şekeri değerinin 100 mg/dl altında, tokluk kan şekerinin değeri ise, 2. saatte 140 mg/dl altında olması gerekmektedir. Bu değerlerin 60 yaşın üzerinde olan kişilerde biraz daha yüksek çıkması gerekir. Şeker hastalarında HbA1c değerleri de % 6,5 seviyesinin altında olması gerekir.

Bir Cevap Yazın