Kadınlarda kısırlık tedavisi nasıl yapılır?

Kadınların kısırlık sorunu olması bebek sahibi olmayı engelleyecek bir durumdur. Herhangi bir korunma olmadan bir yıl süreyle düzenli cinsel ilişkiye girilmesine rağmen, çocuk sahibi olamamak kısırlık olarak tanımlanmıştır. Erkeklere ait kısırlık sebeplerinin dışına kadınlara ait olan kısırlık sebepleri de bulunmaktadır. Kadınlara ait olan en önemli kısırlık sebebi arasında kabul edilen yeterli yumurta üretiminin bulunmamasıdır. Bu sorun ovulasyon bozukluğu olarak adlandırılır. Diğer bir neden ise yumurtalık kanallarındaki tıkanıklıklardır.

Kadınlarda kısırlık nedenleri nelerdir?

  • Yumurtlamada meydana gelen bozukluklar: Kadınlarda en fazla olan kısırlık sebepleri arasında yer alır.
  • Tüplerin hasarlı olması: Tüplerin kısmen veya tamamen tıkanık olması spermle yumurtanın buluşmasını engelleyecek olan bir unsurdur. Bu durum gebeliği imkânsız hale getirebilir.
  • Endometriozis: Bu sorun rahim içi dokusunun rahim dışında gelişmesi olarak adlandırılır.
  • Rahimden kaynaklı sorunlar: Rahim ağzındaki enfeksiyon, yapısal bozukluk sebebiyle ya da burada olan salgıyla ilgili bozukluklar kısırlık sebepleri arasındadır.
  • Alerjik etkenler: Alerjik etkenlerin olması halinde bunun tanısı ve tedavisi oldukça güç yapılır.
  • Kadınlardan kaynaklanan sorunlar: Kadınların yumurtalık kanalında meydana gelen sorunlar daha çok ikinci gebeliklerde yaşanır. Rahim ve yumurtalıkların olduğu yerde oluşan spesifik hastalıklar kısırlık sebepleri arasında yer alır.
  • Kadının yaşı: Kadının ilerleyen yaşı gebe kalmaya engel teşkil edebilir. İlerleyen yaşında kadınların yumurtalık rezervinin azalması hamileliği güçleştirmektedir.

Kadınlarda kısırlığı oluşturan dış etkenler nedir?

Sigara ve alkol alışkanlığı, aşırı kilolu olmak ve rahim içi araçlar gebeliği engelleyebilecek unsurlardır.

Kadınlarda kısırlık tedavisi nasıl yapılır?

Kadınlarda kısırlık tedavisinin yapılabilmesi için önce bunun sebebi saptanmalıdır. Daha sonra bu sebebe uygun tedavi uygulanıp, kısırlığın tedavisi yapılmalıdır. Kadınlarda kısırlık sebepleri arasında yumurtlamada düzensizlikler, tüplerin tıkalı olması, endometriozis, süt hormonunun yüksekliği, tiroit bozukluğu, rahimde olan patolojiler, rahim ve yumurtalıklarda önceden geçirilmiş ameliyatlar, yaşla beraber azalan yumurta rezervi gibi klinik etkenlerden başka obezite, sigara kullanılması, vajinismus, erken dönemde menopoza girme, düzensiz cinsel ilişki gibi etkenler sayılabilir.

Tüplerin tıkalı olması halinde tedavi: Tüplerde tıkanıklık olması halinde, bu sorun laparoskopik ile giderilmeye çalışılır. Çoğu zaman tüp bebek uygulaması ile kadınların gebe kalmasına çalışılır. Bu durum çoğunlukla pelvik enfeksiyona bağlı cidarın tıkanması sebebiyle oluştuğundan, ameliyatla bunun giderilmesi oldukça zordur. Tüplerden bir tanesi tıkalıysa, gebelik için bir süre beklenebilir.

Endometriyozis halinde tedavi: Bu durum rahim içi tabakasının odaklar halinde rahimin dışında ve karın içinde yerleşmesi biçiminde oluşur. Adet sırasında oluşan kanamalar bu odaklarda oluştuğundan, yapışıklıklar meydana gelir. Bu sorun yumurtanın tüplere alınmasını engelleyebilir. Bazen de bunlar fallop tüplerini baskıyla tıkayabilir.

Yumurtlama bozuklukları olması halinde tedavi: Bu sorunun olması halinde yumurtlamayı engelleyen etkenler giderilir. Bu sorunların içinde tiroit hastalıkları, kontrolsüz devam eden diyabet, böbreklerle ilgili hastalıkları, kullanılan bazı ilaçlar gibi etkenler sayılabilir. En sık belirlenmiş olan nedeni ise polikistik over sendromunun olmasıdır. Bu problemin olması halinde kadında aşırı tüylenme, düzensiz oluşan adetler, büyümüş yumurtalıklar gözlemlenir. Bu sorunlar tespit edildikten sonra kadına bu soruna yönelik tedavi uygulanır. Sorun yumurtlamadan kaynaklandıysa, kadına ovulasyon indüksiyonu uygulanabilir. Uygulama yapıldığında yumurtlama yeniden sağlanabilir ve doğal yollarla gebelik meydana gelebilir.

Bir Cevap Yazın