İnsanlar neden göç eder?

Bilinen medeniyet tarihinin ilk dönemlerinden beri insanlar yaşadıkları bölgeleri terk ederek yeni yaşam alanları arayışına girmiştir. Günümüzde dahi devam eden insan göçleri birçok farklı nedenden ötürü gelişebilmektedir. İnsan göçlerinin ortaya çıkaracağı sonuçları tahmin etmek, gerek sosyokültürel gerekse de ekonomik açıdan birçok bileşenin konuya dahil olması nedeniyle oldukça güçtür. Kültürel, siyasi, iktisadi, dini ya da diğer pek çok nedenden ötürü gelişen insan göçleri, insan topluluklarının yaşam alanlarını terk ederek yeni bölgelere yerleşmesi manasına gelmektedir. İnsanlar göç ettikleri bölgede hayatlarının geri kalan bölümünü geçirebileceği gibi, söz konusu göç belirli bir zaman dilimini de kapsayabilir. Coğrafi olarak yaşam alanını değiştirmek manasına da gelen göç, toplumsal boyutta olduğu gibi bireysel anlamda da söz konusu olan bir durumdur. Bir kişinin çeşitli sebeplerden ötürü yaşam alanını değiştirmesi ve beraberinde eşyalarını götürmesi de göç olarak tanımlanmaktadır.

Modern dünyada insan göçlerinin en fazla etkilediği ülkeler, ekonomik açıdan gelişmekte olan ülkelerdir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren gelişen teknoloji ile birlikte makineleşen sanayi kırsal alandaki yaşamın değişmesine ve bununda bir sonucu olarak insanoğlunun daha büyük kentlere göç etmesine neden olmuştur. Ekonomik anlamda daha üst seviyeli bir hayat için sanayileşmenin yoğun olduğu göç eden insanlar böylece günümüzde metropol olarak isimlendirilen büyük kentlere göç etmeye başlamıştır. Sağlık ve eğitim koşullarının yetersiz olması da günümüzde görülen insan göçlerinin en büyük sebepleri arasında yer almaktadır. Kırsal alanda yaşayan insanlara kentlerde sunulan sağlık hizmetlerinin sunulmaması, köylerde yaşayan insanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için kent yaşamına geçmesini tetiklemiştir.

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde görülen işsizlik sorununun aşılması için uygulanan eğitim politikaları, her geçen daha da vasıflı bireyler yetişmesine neden olmaktadır. Piyasa şartları göz önünde bulundurulduğunda eğitimsiz bireylerin yaşamını sürdürmek için yeterli olan parayı kazanabileceği işlerin sayısının azalması, insanların eğitime çok daha fazla önem vermesine neden olmuştur. Bu durumun da bir sonucu olarak eğitim hizmetlerinin yetersiz olduğu kırsal bölgelerdeki insanlar çocuklarının daha vasıflı çalışanlar olması için kentlere göç etmeyi tercih etmektedir. İnsanların yaşadığı bölgede kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek iş imkanlarının bulunmaması da günümüzde görülen insan göçlerinin en büyük nedenlerindendir.

Ülkeler arasında artan insan göçleri sosyal, kültürel, dini, ekonomik ve siyasi anlamda toplum dengelerinin bozulmasına da sebep olur. Tamamen yabancı bir kültüre entegre olmaya çalışan bireylerin sosyal hayatları da bu durumdan etkilendiğinden, günümüzde sosyologlar insan göçlerinin uzun vadedeki etkileri üzerine geniş ölçekli çalışmalar yapmaktadır. Türkiye de dünyanın diğer pek çok ülkesi gibi kırsal alandan kentlere doğru yapılan insan göçleri üzerinde çalışmalar yapmakta ve bu durumun etkilerini azaltmaya yönelik politikalar geliştirmektedir.

Rahnansaika

Bir Cevap Yazın