İnovasyon nedir, çeşitleri nelerdir?

inovasyonGenel olarak son yıllarda uluslararası ticaret yaşamıyla ilgili hemen hemen her platformda sıkça kullanılan ve bu sebeple de doğrudan ekonomik faaliyetlerle ilgili bir tabirmiş gibi algılanan “inovasyon”, yaratıcılık ve “yeni alışkanlıklara neden olacak değişim süreçlerini başlatmak” gibi geniş konuları içeren bir kavramdır. İhtiyacı karşılamaya yönelik yeni fikirler geliştirmek manasına da gelen inovasyon kelimesine Türk Dil Kurumu “yenileşim” ismini önermiştir. İnsanoğlunun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik geliştirilen ve günümüzde de birçok ihtiyacın karşılanmasını sağlayan eski fikirlerin daha da işlevsel hale gelmesini sağlamak manasında da kullanılan inovasyon, aslında uzun süre boyunca dünyanın dört bir yanında anlamı tartışılmış bir kavram olmuştur. Yeni fikirlerin uygulamaya geçirilmesi olarak daha geniş kapsamlı bir anlamda da kullanılan inovasyon, günümüzün modern ticari yaşamında ise mal ve hizmetlerle ilgili bir uygulamaları tanımlamaktadır.

Piyasaya yepyeni bir ürün ya da eski bir ürünün neredeyse baştan aşağı değiştirilerek sürülmesi manasında kullanılan inovasyon, mal ve hizmetleri yani ürünleri kapsayabileceği gibi süreçleri de ilgilendirmektedir. Oslo Kılavuzu ile belirtilen inovasyon tanımının modern ticaret hayatında kabul görmesi, stratejik pazarlama yöntemlerinin de bu doğrultuda değişim göstermesine neden olmuştur. Günümüzün modern dünyasında uluslararası ticaret arenasının önemli bireylerinden olmak isteyen firmaların büyük önem verdiği ya da en azından vermesi gereken bir konu olan inovasyon, kurumsallaşma sürecinin başında olan ve markalaşma yolunda hedefine doğru istikrarlı adımlarla yürümek isteyen tüm şirketlerin temel önceliği haline gelmiştir.

inovasyon nedirPazarlama yönetiminin inovasyon ile pazara hakim olması mümkünken, inovasyon uygulamaları doğrudan firmanın kendi içindeki örgütlenmeyi de ilgilendirebilir. Zira firmanın önceki örgütlenmesinde birimler işlevlerini yerini getiriyor olsa da, kendi içinde inovasyon sürecine giren bir firma bu birimlerin daha verimli şekilde çalışmasını sağlayabilir. Bu açıdan bakıldığında firmaların kendi bünyelerinde inovasyon sürecine girmesi doğrudan iş verimliliğini ve dolayısı ile karlılığı arttıracağından, uygulamaya geçirilmesinde büyük yarar olan bir süreçtir. Firmaların kendi içinde inovasyon süreci başlatması kadar önemli olan, bu etkinin firmanın müşteriler ve diğer firmalarla olan ilişkilere de yansıtılmasıdır. Ticari ilişkilerinde daha verimli ve risksiz bir stratejik plan benimseyen firma, inovasyon sürecinin olumlu etkilerinden karlı çıkacaktır.

Görüldüğü üzere sadece firmaları ilgilendiren anlamıyla dahi neredeyse ekonomik faaliyetlerin tamamını kapsayan bir kavram haline dönüşen inovasyonun aslında insan yaşamının her alanını ilgilendirdiğini söylemek daha doğru olacaktır. Geniş bir anlama sahip olan inovasyonun bir nevi olumlu değişim sürecine girilmesi olarak tanımlanması da mümkündür. Ülkeler için büyümenin devamlı hale getirilmesi ve iş olanaklarının artması gibi çok önemli süreçler de inovasyon kavramıyla doğrudan ilişkilidir.

Bir Cevap Yazın