İncir nasıl yetiştirilir?

Ülkemizde yetişen en önemli meyvelerden biri olan incir geniş yapraklı bir ağacın meyvesidir. 600’ü aşkın incir ağacı çeşidi bulunmaktadır. Bu ağaçlardan bir kısmı yalnızca süs bitkisi olma özelliğine sahipken, diğer kısmı yemiş olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde yemiş olarak yetiştirilen bir çok türü bulunmaktadır. İncir fidanı özellikle Aydın ilimizde kültür bitkisi olarak çok geniş bir alanda yetiştirilmektedir. İncir fidanı 30 metreye kadar uzayabilme özelliğine sahiptir. Ağacı genel olarak normal boyda budamak, ürününü devşirebilecek boya getirmek lazım gelir. 15 metre ile 2 metre arasında budanan ağaçların genel olarak meyvesi alınmaz.
iii
İncir fidanı dünyanın ılıman iklim özelliğine sahip birçok yerinde yetişmektedir. İncir, kışları ılık, yazları ise sıcak ve kuru yerler isteyen bir ağaçtır. Yıllık ortalama sıcaklığın 18-20 derece olduğu yerlerde rahatlıkla yetişir. Mayıs ile ekim aylarına kadar olan sıcaklıkların çok daha yüksek olması gerekmektedir. Meyvenin olgunluğa erişmesi için ve kurutmanın yapılabilmesi için sıcaklığın yüksek olması önemlidir. Bu dönemlerde sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde olması gerekir.Kışın yapraklarını döken bir bitki olan incir, -9 derecenin altındaki soğuklardan çok etkilenir. Genç ağaçlar özellikle ekim kasım aylarında sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi sonucu olumsuz etkilenirler.

Mart sonu ve nisan ayında -1 derece ve daha düşük ilk bahar donları yeni sürgünlerin büyümesini engeller ve zarar verir. Bu donma neticesinde üründe azalma görülür. Ortalama yağış isteği yıllık 625 mm civarındadır. Yıllık yağış miktarının 550 mm’nin altına düşmesi durumunda sulanması gerekmektedir.

İnci ağacı, çok fazla nemli topraklar dışında hemen hemen her toprakta, kayalıklar üzerinde, taşların aralarında ve hatta epifit olarak başka bitkiler üzerinde rahatlıkla yetişmektedir. Kuru incir kalitesi açısından değerlendirme yapacak olursak iklim istekleri gibi toprak istekleri açısından da seçici olunmaktadır. Özellikle derin, kumlu, killi, yeterli organik materyal ve kirece sahip topraklar kaliteli ürün için ideal şartlardaki topraklardır. 120 cm ve daha derin topraklarda daha kolay gelişen incir ağacı, kireç bakımından zengin olan topraklarda daha hızlı gelişme göstermektedir.

Doğrudan fidan dikimi ile incir bahçeleri kurulabileceği gibi çelik dikme yoluyla da fidan dikilebilmektedir. Fidan üreticileri fidan talebini karşılamakta yeterli olsalar da bazı üreticiler çelik dikimi ile bahçe kurmayı tercih etmektedirler. Bol saçaklı köklü fidanların tercih edilmesi ve bu fidanların yaralı olmamalarına dikkat edilmeleri ayrıca hastalıklı olmamalarına dikkat edilmeleri gerekmektedir. İncir fidanları daha çok kış uykusu denilen dönemde, yani yaprak dökümü olan zamanda veya ilkbaharda yeniden su yürümesi arasında kalan dönemde dikilmelidir.

İncir yetiştiriciliği için 6-7,8 arasında değişen miktarlarda bir toprak pH’si uygundur. İncir ağacı kireci seven bir bitki olduğundan dolayı son derece yüksek kirece sahip topraklarda yetiştirilebilmektedir. Toprak pH’sinin düşük olduğu yerlerde kireç verilmesi yararlı ve hatta olmazsa olmazdır. Ayrıca toprak tuzluluğuna az dayanıklı bir bitkidir.

Türkiye’nin her yöresinde yaygın yetiştirilmekle birlikte, Ege Bölgesinin Büyük ve Küçük Menderes havzalarındaki geniş bir alanda son derece yoğun bir biçimde yetiştirilmektedir. Türkiye taze incir üretiminin yaklaşık olarak % 75′i ve dış satıma konu olan kuru incirin tamamı bu alanlarda üretilmektedir.

Bir Cevap Yazın