İncir hastalık ve zararlıları nelerdir?

1-Beyaz kök çürüklüğü hastalığı
Yapraklardaki sararmalar ve küçülmeler hastalığın ilk belirtileridir. Yaprak sararmaları ağacın hepsinde ya da ağacın sadece bir tarafında olabilir. Hasta ağaçlarda büyümede durgunluk ve geriye doğru ölüm kendisini gösterir. Meyve verimi ve kalitesinde düşme olur. Meyveler irileşmeden ve tam olgunlaşmadan dökülür. Kök çürüklüğü ağaçların kurumasına neden olduğundan dolayı kayıp oldukça önemlidir. Bilhassa incirlerde oluşturduğu zarar diğer meyve ağaçlarına oranla daha fazladır.
incirhastalık
Beyaz kök çürüklüğü hastalığının ortaya çıkmaması için ağır ve su tutan topraklarda bahçe kurulmamalıdır. Toprakta fazla su birikmemelidir. Bahçeler sel sularından korunmalıdır. Sulama suyu ve gübre ağaçların taç izdüşümlerine verilmelidir. Bulaşık bahçelerde ilkbaharda ağaçların kök boğazları ana köklere kadar açılarak yaz boyunca havalanmaları sağlanmalıdır. Kökleri tamamen çürüyen ağaçlar, toprakta hiç kök parçası kalmayacak şekilde yerinden sökülmelidir. Hastalığa dayanıklı anaçlar kullanılması gerekir. Kimyasal mücadelede ilkbaharda ağaçların dipleri açılarak kök ve kök boğazları incelenir. Kökleri tamamen çürüyen fidan ve ağaçlar sökülerek çukurlara metreküpe 3 kg sönmemiş kireç ya da %35’lik kara boya eriyiği ile sulanıp kapatılır. Hastalık yeni başlamışsa, ağaçların çürümüş olan kısımları sağlam kısma kadar temizlenip 2–5 kg kara boya dökülerek toprakla kapatılmalıdır.

2- Armillaria kök çürüklüğü hastalığı
Ağacın köklerinde kabuk ile odun dokusu arasında beyaz bir küf oluşur. Odun tabakası hastalığın ilk dönemlerinde açık kahve daha sonraları ise sarımtırak ya da beyaz süngerimsi bir renk alır. Hastalığa yakalanmış olan ağaçlar daha az sürgün verir, yapraklar sararır ve dökülür. Ağacın bir kısmında veya tamamında birdenbire solma veya çökme olur. Netice olarak ağaç kurur.
Hastalığı engellemek için kuruyan ağaçlar sökülüp yakılmalıdır. Kök bölgesindeki şapkalı mantarlar sporlarını yaymadan yok edilmelidir. Fidanlar fazla derin dikilmemelidir.

3- Çelik marazı hastalığı
Hastalık sürgünlerde büyümenin durması ve zayıf düşmesi ile kendisini gösterir. Sürgün ve ince dallarda hafif bir şişkinlik, kararma ve zamk salgılama ile başlar. Zamanla çatlamalar olur ve açık kanser yaraları oluşur. Kalın dal, gövde ve kök boğazı şeklinde ilerleyerek bütün ağacı kurutur. Hastalıklı kısımlarda kabuğun altı normal rengini kaybedip esmerleşir ve çürür. Budama mevsiminde hastalık ağacın tamamını kapsamış ise ağaçlar sökülmelidir. Hastalık yeni bulaşmış ise hastalıklı kısımlar temizlenmelidir. Budanan ve temizlenen kısımlara 3 kısım ardıç katranı sürülmelidir. Budama aletleri dezenfekte edilmelidir. Budamayı takiben ağaçlara, %2’lik bordo bulamacı atılmalıdır.

4- İç çürüklüğü hastalığı
Hastalıklı meyvelerin iç kısmında lekelenme ve pulpun kahverengileşmesi şeklinde görülür. Hastalık ilerledikçe pulp sulu, erimiş hale gelir. Meyvenin üst kısmı kırmızımsı mor renktedir.
5- Sürme: Sürme hastalığı bir küf olmakla birlikte sporlarının oluşturduğu siyah toz yığınlarıyla diğer küflerden ayrılmaktadır. Yayılma şekli böceklerle olduğundan savaşı bu böceklerin yok edilmesi veya azaltılması şeklindedir.

6-Küfler
Meyve içerisinde kirli gri yeşilimsi ya da sarımsı değişik renk meydana gelir. Yayılması ve mücadelesi sürme hastalığı gibidir.

7- Ekşime
Belirtiler meyve olgunlaştığı zaman ortaya çıkar. Meyve eti önce pembe renk daha sonra sulu ıslak bir hale gelir.

8- Kanlı balsıra
Ağaçların bir yıllık sürgün, yaprak ve yoğun olduğu durumlarda meyvelerinde görülür. Hücre özsuyunu emerek ağaçların zayıf kalmasına, verimden düşmesine yol açar. Ayrıca tatlı maddeler çıkartarak fumajine neden olur. Sürgünde kanlı balsıra zararı ile mücadele etmek için toprak dengeli gübrelenmelidir. Zararlıya karşı 3 dönem halinde ilaçlama yapılmalıdır.

9- İncir kurdu
Kuru incirlerde 3 cins kelebek zararlısı bulunmaktadır. Kurt ile mücadele için sonbaharda derin sürüm yapılmalı ve toprakta kışlayacak larvaların öldürülmesi gerekmektedir. Budama ve temizlik çalışmalarında meyve atıkları imha edilmelidir.

10- Kırmızı örümcek
Yaprakların ve meyvelerin kuruyup dökülmelerine yol açar. Böylece ağaç zayıf düşerek meyve verimi ve kalitesi bozulur. Mücadelesi yapılırken bahçede yabancı ot temizliği yapılmalıdır. Kimyasal mücadelede ise ilaçlama yapılması gerekir.

11- İncir maymuncuğu
Mart ayının ortalarından itibaren erginler ağaç gövdelerine tırmanarak gözlere ulaşır ve tepegözleri kemirir. Zarar gören gözler açılmaz. İleri derecede zarar görmüş olan bazı bahçeler de ağaçlar uzaktan kurumuş gibi görünür. Ergin faaliyetinin başladığı ve gözlerde ilk yeniklerin görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın