İmece nedir?

İmeceimece, kırsal kesimlerde, yapımı zor ve zaman alan işlerin, kalabalık bir grup halinde sırayla ve hep birlikte gerçekleştirilmesi için oluşturulan gönüllü işleyişe verilen addır. İşleyişin gerçekleşmesi için bütçe oluşturulması gerekiyorsa, para toplanarak iş yapılması olayına da “salma” denir.

Köylerde, yaşam ağırlıklı olarak bedensel güce dayanan işlere dayanmaktadır. Köylerde belediye gibi resmi idareler de yer almadığından imece örgütlenmesi, şehirlerde ve ilçelerde belediyelerin gerçekleştirdiği işlerin köylerde icra edilmesinin önünü açan, sosyal faydası oldukça yüksek bir faaliyettir.

İmece usulü ile yapılan birçok iş mevcuttur. Bu tarz işlere örnek olarak aşağıdakileri vermek mümkündür:

 • Ağaç kesilmesi
 • Köye kanalizasyon yapılması
 • Tarlaların sürülmesi
 • Ekinlerin toplanması
 • Düğün dernek organizasyonlarının yapılması
 • Okul yapılması
 • Cami yapılması
 • Kışlık yakacağın hazırlanması

Salmalar da benzer işlerin beraberinde para toplanmasını da gerektiren çeşitlerini içerir. Bu tarz işlere de şunları örnek vermek mümkündür:

 • Okul, cami inşaatı için para toplanması
 • Askere gidecek gençlerin maddi anlamda askerliğe hazır hale getirilmesi için para toplanması
 • Herhangi bir hayır olayının hep birlikte icrası için para toplanması

Geleneklerimiz hoşgörüyü, yardımlaşmayı kapsayan, bu tarz işbirliklerini ve hoşgörü ortamlarını destekleyen içeriklere bolca bünyesinde yer vermektedir. Günümüz modern yaşamında izler görmekte zorlandığımız bu tarz güzel ananaleri unutmamak, gelecek nesillere de taşımak için her birimize düşen önemli sorumluluklar mevcuttur. Unutulmamalıdır ki; milletleri birbirinden ayıran, farklılaştıran, milletleri millet yapan sahip olunan değerlerdir ve bu değerlerin zamanın aşındırıcı ve yok edici etkisinden mutlak surette korunması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın