Alametifarika nedir?

Osmanlı Türkçesine Arapçadan Alamet-i Farika olarak geçen ve daha sonraki dönemde Cumhuriyet Türkçesinde birleşik bir biçimde kullanılan “alametifarika” terimi, ticari

Devam