Vampir edebiyatı nasıl başlamıştır?

Yazılı olarak vampir kelimesine, 1725 yıllarında rastlanır. Etimologlar vampir kelimesinin “obur” anlamındaki Tatarca’daki “upir” kelimesinden türediğini düşünmektedir. Bu dönemdeki  vampirlerin

Devam