İşsizlik sigortası kapsamı ve sağlanan yardımlar nelerdir?

İşsizlik sigortası 4447 sayılı kanunla düzenlenmiştir. İşsizlik sigortası “bir işyerinde çalışırken, çalışmaya istek, yetenek, sağlık olmasında karşın, herhangi bir kasıt

Devam