Göktürk Kitabelerinin Türk dili, kültürü ve tarihi açısından önemi nedir?

Göktürk Kitabeleri; İslamiyetin kabulünden evvel 8. yüzyılda, Orhun Bölgesi civarında bulunmuş ve Orhun alfabesi ile yazılmış olan kitabelerdir. Göktürk Kitabelerine

Devam