Sözleşmelerin geçerlilik unsurları nelerdir?

Sözleşmeler belirli bir geçerlilik unsurlarına göre düzenlenmelidir. Bu düzenlemelere uymayan sözleşmeler “mutlak butlan” yani “yok hükmünde” kabul edilir ve hiçbir

Devam