Foton kuşağı nedir?

Kültürel devrimlerden barış çağına geçişe, insanlığın “aydınlanmasından” DNA sarmallarının sayısının artarak boyut değiştirmeye kadar birçok iddiayı bünyesinde barındıran foton kuşağı

Devam