İflas nedir?

İflas, lügat manası ile borç sorumluluğunun borçlu tarafından ödenememesi ve bunun sonucunda devletin zor kullanma şekillerinden biridir. Yani kişi ya da kurumun, borç külfeti altında kalarak, borçlarını ödeyemez duruma gelmesi denilebilir. İflas, cebri icranın bir çeşidi olup, toplu icra da denmektedir.

Hukuk dilinde iflas eden kişiye müflis, mahkemece iflasa hüküm verilmesine de teflis denmektedir. İflas eden kişi ya da kurumun mal varlıklarının tamamına el konulur. Bunun sebebi, mal varlıklarının tamamının borçların hepsine karşılık olarak gösterilmesinin gerekliliğidir. Ayrıca, iflas uygulaması kısmi icradan farklı olarak yalnızca tacir sıfatı taşıyanlara uygulanmaktadır. Bir diğer söylenişle, müflis durumuna ancak tacir olanlar düşebilir. Tacirle ilgili iflas kararını, ticaret mahkemeleri karar vermektedir. Bu karar, iflas eden tacirin ya da alacaklıların talebi üzerine açılan mahkemelerde alınmaktadır. İflas eden tacirin haczedilebilen tüm mal ve haklarından iflas masası oluşturulmaktadır. Bu iflas masasına kaydedilen her türlü mal, iflas idaresi tarafından tasfiye edilmekte ve alacaklılara ödenmektedir. Alacakların ödenmesinde istisnai durumlar haricinde herhangi bir öncelikli durum yoktur.

Günümüzde iflas davaları, daha ziyade ekonomik istikrarsızlıkların oluştuğu dönemlerde daha fazla görülmektedir. Ticaret mahkemelerinde bu anlamda birçok dava görülmektedir. Bu mahkemelerin amacı, alacaklıların haklarını mevcut mal varlıklarına göre düzenlenmesine imkan sağlamak, yapılması gereken ödemelerin belli bir düzen ve periyot içinde ödenmesini sağlamaktır. İflas etmek, aslında iflas etmemek için çalışmaya göre daha zor olan bir durumdur. Yani iflas etmek için oluşması gereken ortam ve unsurlar, oldukça zorludur. Mevcut durma bakıldığında, tacirin kendi iflasını istemesi çok zor bir karardır. Bu kararı alıp, iflas sürecini başlatmak çok iyi bir irade, güç ve sabır ister.

Bir Cevap Yazın