Hz Muhammed’in soy ağacı nasıldır?

soy ağacıHz Muhammedin soy ağacı, normalde çok geniştir. Oldukça farklı kişilik özelliklerine sahip olan bu kişilerin tamamı Hz. Muhammet (S.A.V)  ile yakından ilgilidir. Hz. Muhammet (S.A.V)’nin soy ağacını dedesinden başlayarak  incelemeye çalışalım.

Hz. Muhammed’in dedesi olan Abdülmuttalip (Şeybe): Asıl adı Şeybe olan Abdülmuttalip Hz. Muhammed’in dedesi olmaktadır. Uzun yıllar Hz. Muhammed’e bakmış, dedesi olduğu kadar onun hem annesi hem babası olmuş bir insandır.  Peygamber efendimizin dedesi olan Abdülmuttalip Medine’de dünyaya gelmiştir. Günümüzde zemzem suyunun bulunması bile peygamber efendimizin dedesi olan Abdülmuttalip nedeniyle gerçekleşmiştir. Bunun yanında dini geçmişte önemli bir yeri olan “Fil Vakası” Abdülmuttalip döneminde gerçekleşmiştir.

Hz. Muhammed’in babası ve annesi Abdullah ve Amine: Peygamber efendimizin annesi ile babasıdır. Önce peygamber efendimiz Hz. Muhammet (S.A.V)’nin annesini ele alırsak, Kureyş kabilesinin gelişkin kollarından birisinden olan Amine, oldukça zeki ve mükemmel güzel konuşan bir kadındır. Abdülmuttalip yani peygamberimizin dedesi Amine’ yi oğlu Abdullah için yani peygamber efendimizin babasına istemiştir.  Peygamber efendimiz (S.A.V)  henüz on sekiz aylıkken babasını kaybetmiştir.  Ancak bu zaman yine de tam olarak bilinmez. Bazı rivayetlere göre daha peygamber efendimiz anne karnındayken babasının vefat ettiği söylenir. Bazı rivayetler de onun on sekiz aylıkken babasının vefat ettiğini söyler. Babasının vefatı da kimsesiz ve garip bir şekilde olmuştur.

Hz Muhammedin kuzeni Zübeyir Bin Avvam: Peygamber efendimizin (S.A.V)  kuzeni ve aynı zamanda yaşamında dava arkadaşı olan Zübeyir, küçük yaşlarında yetim kalmıştır. Bu yüzden annesi tarafından yetiştirilmiştir.

Hz Muhammedin amcası Ebu Talip: Ebu talip peygamberimizin amcası olduğu kadar, aynı zamanda Hz. Ali’nin babasıdır. Hz. Muhammet’in küçük yaşlardan itibaren bakımını üstlenmiş olan Ebu talip, Hz Muhammed’i en iyi tanıyan kişilerden biridir.

Zeyd Bin Harise: Hz. Muhammedin hem kölesi, hem de evlatlığıdır. Bu sahabenin Kuran’da ismi de geçer.

Peygamber efendimizin amcası Abbas: Hz. Muhammet ve Abbas ibn Abdülmuttalib’in çocuklukları devamlı şekilde beraber geçmiştir.  Hz. Abbas İslam’ı yayma çabasında olmamıştır. Bunu yani İslam’ı ne inkar etmiş, ne de bunu kabul etmiştir. Tarafsızlığını yaşam boyu devam ettirmiştir.  Ancak bunu kabul etmese bile İslam davetlerinde her zaman Hz. Muhammed’in (S.A.V)  yanında yer almıştır. Hz. Abbas böylece Hz. Muhammedin Soy ağacı içinde yer alır.

Hz Hamza: Peygamber efendimizin amcaları arasında en küçük olanı Hz. Hamza’dır. Hz. Hamza fiziki oldukça güçlü bir insandır. Aynı zamanda Peygamber efendimizin süt kardeşi sayılır.

Ebu Lehep: Ebu Leheb peygamber efendimizin amcaları arasındadır. Peygamber efendimizin (S.A.V) İslam’ı yaymasına engel olmak isteyen Ebu Lehep adı aslından kendisine verilen bir lakaptır. Kelime anlamı ise “ateşin babası” demektir.

Hz. Hatice: Peygamber efendimizin eşlerinden birisidir. Hz. Hatice iki defa evlenmiştir. Arapların en asil kavmi olarak kabul edilen Kureyş kavminden gelmektedir.  Kendisi oldukça zengin ve çok haysiyetli bir kadındır.

Hz. Fatıma: Peygamber efendimiz ile kendisinin ilk eşi olan Hz. Hatice’nin kızı olan Hz. Fatıma,  Hz Muhammed’in (S.A.V)  kuzeni olan Ali Bin Ebu Talip ile yaşamını birleştirmiştir.

Rukiye, Zeynep, Kasım, Ümmü Gülsüm, Abdullah ve İbrahim: Bunlar Peygamber efendimizin (S.A.V) çocuklarıdır.

Bir Cevap Yazın