Hayvancılığı geliştirmek için neler yapılmalıdır?

1. Hayvan Soyları İyileştirilmeli yani Islah edilmeli: Türkiye kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biridir. Hayvancılık konusunda da durum aynıdır .Ülkemiz hayvan sayıları bakımından dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda bulunmaktadır . Hayvan sayısının fazlalığı üretimin fazla olması anlamına gelmemektedir. Hayvancılıkta istenilen verimin alınması için verimi yüksek hayvanları beslemek gerekir. Bunu gerçekleştirmek için hayvan soylarının ıslah edilmesi lazım gelir. Ülkemizdeki hayvanların büyük bir çoğunluğu verimleri düşük, yerli ırklardan meydana gelmektedir. Bu sebepten dolayı ülkemizdeki kültür ırkı hayvan sayısının fazlasıyla arttırılması ve yerli ırkların ıslahının bir an önce yapılması gerekir. Ülkemizde son yıllarda hayvancılığa büyük destekler verilmektedir. % 65 varan hibe destekleri vatandaşlarımız için son derece cazip olan uygulamalardır. Yerli ırkların et ve süt verimi yüksek olan ırklarla melezleştirilmesi veya iyi cins hayvan ithal ederek sayısını artırmamız gerekmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında da ıslah etme çalışmaları yapılmıştı. Hayvan başına düşen verimi daha da artırmamız gerekiyor. Bu konuda hayvancılığın daha bilinçli olarak yapılması için tedbirler anlıyor.hhh
2. Mera Hayvancılığı Yerine Ahır Hayvancılığı Geliştirilmeli: Ülkemiz geniş meralar bakımından oldukça zengindir. Yağışın fazla olduğu yıllarda otlakların gürleşmesine bağlı olarak et ve süt üretimi artış gösterir. Her yıl aynı standardı yakalamak imkansızdır. Özellikle Erzurum yöresinde mera hayvancılığı gelişmiştir. Ancak bu yöntemle hayvancılığın geliştirilmesi daha zordur. Mera hayvancılığı otlaklarda salma şeklinde yapılan hayvancılık şeklidir. Hemen hemen hiç masrafı yoktur. Ancak verim son derece düşüktür. Bu sebepten dolayı ahır hayvancılığına yönelmek istenilen verim için zorunludur.

3. Otlaklarımız Korunmalı: Gereği gibi ve yeterince beslenemeyen hayvanlardan, diğer bütün şartlar uygun olsa bile çok yüksek verim alınamaz. Doğal yem kaynaklarımız olan ülkemizde yeterince mevut olan çayır ve otlakların ıslah edilmesi hayvancılık açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple otlaklarımız korunmalı geliştirilmeli ve amaca uygun biçimde kullanılmalıdır. Önemli bir sorunda makineleşme ile birlikte otlak alanlarının sürekli daralmasıdır. Bu havanların yeterince beslenmelerine engel olmaktadır. Bir an önce bunların önüne geçmek gerekir. Otlaklarımızı korumak için;
 Aşırı otlatmanın önüne geçmek için otlak alanlarının bölümlere ayrılması ve nöbetleşe kullanılması sağlanmalıdır.
 Ot örtüsü yok olacak düzeye kadar zayıflamış ya da bozulmuş olan otlakların belirli bir süre için otlatmaya kapatılması gerekir.
 Otlakların gelişmesi için erken otlanmanın önüne geçilmelidir.

4. Yem üretimi artırılmalı: Meralar bakımından zengin olan ülkemiz son dönemlerde otlak alanların farklı amaçlar için kullanılmasından dolayı hayvancılık konusunda ciddi yem sıkıntısı çekmektedir. Bunun önüne geçmek için devletimiz yem bitkileri için destekleme uygulamaları yapmaktadır.
5. Erken kesim önlenmeli: Hayvancılık masraflarını azaltmak için yeni doğan hayvanlar satılarak diğer hayvanların ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ancak erken kesim gerek deri ve gerekse et açısından ülke ekonomisine büyük zarar vermektedir.

6. Salgın hastalıklar ile mücadele edilmeli: Ülkemizde hayvancılıkla amatörce uğraşanların en çok bilinçsiz oldukları konulardan biridir. Sadece hasta oldukları zamanlarda hayvanlara bakılmaktadır. Veterinerler çağrılmaktadır. Zamanında müdahale edilememesi gibi bir durumla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu da büyük zararlara sebep olmaktadır.

7. Çiftçilerimiz eğitilmeli ve onlara kredi desteği sağlanmalı: Çiftçilerimizin eğitilmesi hala ciddi bir sorundur. Ancak destek konusu son birkaç yıldır yeterince yapılmaktadır. Gerek hibe projeleri olsun gerekse yem bitkilerinin ekimine verilen destek olsun devletimiz tarafından desteklenmektedir.

Bir Cevap Yazın