Hayat Sigortası nedir?

Bilinen hayat sigortası özelliği taşıyan ilk poliçe, 1583 yılında halktan içinden biri olan William Gybbons adında bir İngiliz’in hayatı üzerine tanzim edilmiştir. Ancak poliçe “Tanrı William Gybbons’a sağlıklı ve uzun bir yaşam versin” şeklinde bir cümle ile bitiyormuş. Mr Gybbons poliçenin tanzim edildiği yıl içinde vefat etmiştir. Hayt sigortası primi olarak yalnız 32 Pound ödenmiştir. Ancak Mr Gybbons’ın yakınları 400 Pound’luk sigorta bedelini firmadan tahsil etmişlerdir. Bu olaydan sonra hayat sigortasıyla ilgili uygulamalar özellikle İngiltere’de büyük bir aşma kaydetmiştir.hayat-sigortasi
Hayat sigortası bir nevi güvencedir. Kişinin yaşlılığında kendisinin, ölümünde ise yakınlarının yaşamlarını devam ettirebilmelerini güvence altına alan bit uygulamadır. Hayat sigortası, yaşamımızda beklenmedik durumlara karşı önlem almak manasını taşır. Beklenmedik olaylar vuku bulduğu zaman siz kendinizi hayat sigortası ile güvence altına alıyorsunuz. Örneğin bir trafik kazası geçirmek ya da evde bir yangının çıkması durumunda sigorta yapan firma bütün zararı karşılar.
Hayat sigortasının mantığında yaşlılığı güvenceye alma ve ölümden sonra geriye kalan yakınlara hayatlarını sürdürebilme imkanı sağlamak yer almaktadır. Hayat sigortası diğer sigorta çeşitlerinden farklı olarak tasarruf ve koruma sağlamaktadır. Hayat sigortasında risk taşıyan bazı olayların meydana gelmesi ile kişisel gelirin yok olması ya da azalması hallerinde telafi edebilme imkanı bulunmaktadır. Hayat sigortası, hastalık, kaza, işsizlik, yaşlılık ve ölüm anlarında oluşabilecek riskleri kapsamaktadır.
Toplumsal ve bireysel açıdan bakıldığında hayat sigortasını iki şekilde tanımlamak gerekir.
Hayat sigortasına toplumsal açıdan bakıldığında;
1- Bireylerin hayatlarıyla ilgili ekonomik risklerinin bu bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan ve yetkili kılınan bir gruba devredilmesini,
2- Hayatla ilgili daha önceden belirlenmiş olmayan ekonomik zararların karşılanması amacıyla bir fon birikimi sağlayan bir tür sosyal araçtır.
Hayat sigortasına, bireysel açıdan bakıldığında; Bir tarafın, diğer tarafa, önceden miktarı belirlenen primi ödemesi, ve karşılığında sigortalı bireyin poliçede ifade edilmiş olan bir süre içinde; ölmesi, veya önceden belirlenen zamana kadar sağ kalması halinde sigortacının belli miktarda bir parayı ödemek üzere anlaştığı bir sözleşmeyi ifade eder.
Hayat sigortası beklenmedik bir sakatlık durumunda yaşamınızı aynı şekilde devam ettirebilmenizi sağlar. Vefat durumunda ise hayat sigortası yakınlarınıza bırakabileceğiniz parasal değerler sağlar. Ölen kişinin çocuklarının eğitimine devam etmesini sağlar. Yüksek tutarlı tedavi giderlerini daha düşük maliyetle karşılanmasını sağlar. Beklenmeyen bir hastalığa yakalanılması durumunda ekonomik destek sağlar.

Hayat sigortaları olarak adlandırılan sigortalar ilk olarak ana teminat olan vefat teminatını kapsamaktadır. Sigortalı kişinin başına beklenmeyen bir olay gelmesi neticesinde vefat etmesi halinde vefat teminatı devreye girmektedir. Hayat sigortaları sigortalının yasal varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek ekonomik sıkıntıların yaşanmasını engellemektedir.
Hayatı üzerinde sigorta işlemi yapılan kişiye sigortalı denmektedir. Sigortalının menfaatini prim karşılığında güvence altına alan kişiye sigortacı adı verilmektedir. Hayat sigortalarının bazı yasak kaynakları vardır. Bu kaynaklar, Türk Ticaret kanunu, Sigorta Murakebe Kanunu, medeni Kanun, borçlar Kanunu, Hayat sigortaları yönetmeliğidir. Bütün sigorta şirketleri politikalarını bu yasal kaynaklara dayanarak belirlemek zorundadırlar.
Hayat sigortası derken ilk aklımıza gelen firmalar şunlardır :
1- Avivasa Hayat Sigortası ( Akbank)
2- Anadolu Hayat Sigortası
3- Garanti Emeklilik
4- Acıbadem Sağlık ve hayat Sigortası
5- Axa sigorta
6- Allianz Sigorta

Bir Cevap Yazın