Harita nedir?

mapHarita, küre şeklindeki yeryüzünün tamamının ya da belirli bir kısmının belli ölçekler oranında küçültülerek, düzleme aktarılması suretiyle elde edilen çizimdir.

Harita, konusuna göre seçilmiş işaretlemelerle anlamlandırılır. Topoğrafya haritası, iklimler haritası, yeraltı zenginlikleri/ madenler haritası gibi farklı farklı haritalar söz konusudur. Haritalar bu konulara uygun  işaretler ile kullanıcıların yararlanımlarını artıracak şekle ve detaya büründürülürler.

Büyük ölçekli topoğrafya haritaları devlet eliyle ya da devletin gözetiminde gerçekleştirilen ihaleler ile görevi devralan özel firmalar eliyle hazırlanırlar. Zira,özellikle gayrimenkul hukuku alanında büyük önem arz eden bu tarz haritaların doğru ve eksiksiz bir şekilde üretilmesi devletin görevleri arasındadır. Bu görev, haritalarda kullanılan ölçeğe göre belirli devlet kurumlarına delege edilmişlerdir. Örneğin; 1:5000 ölçekli haritalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün; 1:25000 ölçekli haritalar Mili Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan Harita Genel Komutanlığının sorumluluğunda üretilirler.

Haritalar en kaba şekilde Konularına Göre Haritalar ve Ölçeklerine Göre Haritalar olmak üzere iki çeşitte ele alınırlar.

Konularına Göre Haritalar ise Genel Haritalar ve Özel Haritalar olmak üzere ikiye ayrılır ve her iki başlık da kendi içinde alt başlıklara ayrılır.

Genel Haritalar;

Topoğrafya Haritaları: İzohips eğrisi, yani eş yükselti, yöntemi ile üretilen,  ölçekleri 1:20000 ve 1:500000 arasında değişebilen
haritalardır.

Fiziki Haritalar: Yeryüzü üzerindeki girintileri ve çıkıntıları gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır.

Siyasi ve İdari Haritalar: İdari yapılanmaları (yerleşim merkezleri, vs.) ve idari yönetimleri (idari bölünüşün sınırları anlamında) gösteren haritalardır.

Duvar veya Atlas Haritaları: Eğitim amaçlı hazırlanan küçük ölçekli haritalardır.
Özel haritalar;  belirli bir amaçla hazırlanan haritalardır.

  • Ekonomi haritaları,
  • Hidrografya haritaları,
  • İzoterm haritaları,
  • Jeomorfoloji haritaları,
  • Toprak haritaları,
  • Nüfus haritaları.

Ölçeklerine Göre Haritalar ise; Büyük Ölçekli ( Ölçeği 1:200000’e kadar olan) Haritalar; Orta Ölçekli ( Ölçeği 1:200000 ile 1:1000000 arasında olan) Haritalar ve Küçük Ölçekli (Ölçeği 1:1000000’den Daha Küçük Olan) Haritalar olmak üzere üç gruba ayrılırlar.

Bir Cevap Yazın