Halid bin Velid kimdir?

halid-bin-velid-turbesi“Allah’ın Kılıcı” olarak ün salmış Arap bir kumandan olan Halid bin Velid, uzun süre boyunc Kureyş kabilesinin bir mensubu olarak gayrimüslimler arasında yer almış ve Hudeybiye Anlaşması’ndan kısa bir süre sonra Müslüman olmuştur. Askeri zekası ile adından çok söz ettirmiş olan Halid bin Velid, İslamiyet öncesi hayatında Kureyşliler ile katıldığı savaşlarda büyük başarılar elde etmiştir. Müslümanlar için muazzam derecede önemi olan ve tarihçilerin bugün dahi araştırmalarını sürdürdüğü Uhud Savaşı’nda Kureyşlilerin tarafında yer alan Halid bin Velid, gayrimüslimlerin yenilmemesini sağlayan isimdir. Müslüman ordusunun üzerine kendi yönetimindeki suvari birliklerini göndererek Uhud Savaşı’nın gidişatını değiştiren Halid bin Velid, Müslüman olmadan önce de savaş stratejileri konusunda uzmanlığı ile tanınmaktaydı.

Müslüman olduktan sonra da askeri dehasını defalarca sergileyen ve kilit zaferler kazanılmasını sağlayan Halid bin Velid, özellikle Bizanslılara ve Sasanilere karşı oldukça önemli savaşların kazanılmasını sağlamıştır. Yermük Nehri’nin kıyısında yapılan savaş, Halid bin Velid’in ününe ün katmış ve Avrupa tarihçilerinin dahi günümüzde kendisinden bahsetmesine neden olmuştur. Uzun zaman araştırılmasına rağmen hakkında “hayatı boyunca katıldığı hiç bir savaşta yenilmedi” iddiasını gerçek olmadığını kanıtlayacak bir bilgi bulunamamıştır. Günümüzde de genel görüş, yaşamı boyunca 100’den fazla savaşa katıldığı ve bu savaşların hiç birinde mağlup olan tarafta yer almadığı üzerinedir. Söylenceler vasıtasıyla elde edilen bu bilgi Halid bin Velid’in bilinen medeniyet tarihi boyunca hiç savaş kaybetmemiş çok nadir komutanlardan biri olduğu yönünde olsa da, yine de bu bilgiyi doğrulayacak yazılı belgeler olmadığından bilginin kesin olmama ihtimali de bulunmaktadır.

Yaşadığı dönemin şartları düşünüldüğünde İran ve Suriye gibi fethedilmesi gerçek anlamda büyük bir uğraş manasına gelen iki stratejik ve politik merkezi 3 yıl gibi kısa bir süre içinde İslam Devleti’ne bağlamayı başarmıştır. Kahramanmaraş’a kadar uzanan bir fetih haritası olan Halid bin Velid, kazandığı zaferler ve birçok savaşta gösterdiği zekasıyla Allah’ın Kılıcı diye anılmıştır. Halid bin Velid’in hayatıyla ilgili ilginç bir nokta da, 638 yılında ordu komutanlığından alınmasıdır. İkinci Halife Hz. Ömer(yabancı kaynaklarda Ömer bin Hattab olarak geçer) tarafından ordu komutanlığı görevinden alınarak idari bir göreve atanan Halid bin Velid bu durumu yadsımış ve bir yıl kadar kendisine verilen görevi başarıyla sürdürdükten sonra istifa etmiştir. Yalnızca İslam Devleti’nin değil medeniyet tarihinin en büyük kumandanlarından biri olan Halid bin Velid, 642 yılında 50 yaşındayken yaşama gözlerini yummuştur.

Bir Cevap Yazın