Hac ibadetinin önemi nedir?

Allah tarafından emredilmiş olan ibadetlerden biri de hacdır. Dini bir terim olarak hac, belirli dönemlerde Kabe’yi ve çevresindeki kutsal yerleri usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve burada yerine getirilmesi gereken dini görevleri yerine getirmektir. Hac hem mal hem de beden ile yapılmakta olan bir ibadettir.
hac-ibadeti-tamam-donusler-yarin
Hicretin dokuzuncu yılında hac farz kılınmıştır. Belirli şartları taşıyan Müslümanların bir defa hacca gitmesi farz kılınmıştır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, “Orada apaçık nişaneler, İbrahim’in makamı vardır. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.” buyurmuştur.

Hacı adayı kişi ilk olarak ruhen ve manen kendisini bu ibadete hazırlamaya çalışmalı, daha önce yapmış olduğu hataları, doğru olmayan davranışları varsa eksikliklerini düzeltmelidir. Eğer varsa borçlarını ödemeli, dargın olduğu ve gönlünü kırmış olduğu insanlar ile barışıp helalleşmeli, akraba eş-dost ve tanıdıklarını ziyaret etmelidir.

Hac ibadeti kurban bayramı arifesi ile bayramın ilk üç gününde yerine getirilir. İlk iş olarak “mikat” (hac yapmak için girilen yer) sınırında ihrama girilir. Arefe günü öğleden sonra Arafat’a vakfe yapılır. Burada öğle namazı ile ikindi namazı cemaat ile birlikte kılınır. Güneş battıktan sonra Müzdelife’ye gelinir. Müzdelife’de akşam ve yatsı namazları cemaat ile yatsı vaktinde birlikte kılınır.

Gece Müzdelife’de geçirlir. Şeytan taşlamak için buradan taş toplanır. Bayram sabahı da “Müzdelife vakfesi” yapılır ve Mina’ya doğru hareket edilir.

Bayramın birinci günü Mina’da şeytan taşlanır ve ardından kurban kesilir. Daha sonra Mekke’ye gelinir, farz olan ziyaret tavafı ve sa’y yapılıp ihramdan çıkılır. Bu tavaf kurban bayramının ikinci ve üçüncü günlerinde yerine getirilebilir.

Hac ibadetini yerine getirenler , Mekke’den ayrılmadan önce Kabe’yi son bir kez daha ziyaret ederler. Buna, “Veda Tavafı” adı verilmektedir. Bundan sonra isteyenler Medine’ye gidip burada bulunan Mescid-i Nebi ve Peygamber efendimizin kabri başta olmak üzere kutsal yerleri ziyaret ederler . Hacı adayları kutsal mekanlarda bulunduğu zaman içinde her anını dua ederek, ibadet yaparak en güzel şekilde değerlendirmeye çalışırlar.

Hacca giden herkes ekonomik bakımdan durumu ve makamı ne olursa olsun ihramda iken aynı tür giysilere bürünür. Bu durum insanların eşitliğini belirtir.

İhramlı için en ufak bir canlıya bile zara vermeme gibi konmuş olan yasaklar, onun bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur.

Hac zorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır. Hac iradenin güçlenmesini sağlar. En zor durumlarda bile kızmamak, öfkelenmemek ve sabırlı olmak gibi alışkanlıkların kazanılmasına yardımcı olur.
Hacda dünyanın her bir köşesinden gelen farklı dil, kültür, ırk ve anlayıştan insanlar ile birlikte olunur. Bu da insanı farklı anlayışların bulunduğu bir ortamda nasıl bir davranış içerisinde olması gerektiği konusunda eğitir.

Farklı dil, ırk ve kültüre sahip olan insanların aynı amaç için bir araya gelmiş olmaları ve birlikte hareket etmeleri, aralarındaki kardeşliğin artmasını sağlar. Varsa yanlış anlamaların ön yargıların yok olmasına yardımcı olur. İnsanlar arasındaki işbirliğinin artırılması onların birbirlerini daha iyi tanımaları ile sağlanabilmektedir.

Hac müminin manevi dünyasının yenilenmesi için önemli bir fırsattır. Hacca gidenin hayatındaki değişikliği geldiği zaman herkes fark etmeli ve bu değişiklik şartları müsait olup da henüz hacca gidememiş olanları bir an önce hac vazifesini yerine getirmeye özendirmelidir.

Hacca gitmiş olan insan döndükten sonra da çalışmaya yani iş hayatına devam etmelidir. Hacca gidip geldikten sonra dünya işlerinden el çekilmeli anlayışı İslam dinine uygun bir anlayış değildir.

Bir Cevap Yazın