Güzel sanatlar nedir?

Ülkemizde de uzun zamandır üniversitelerde ayrı bir fakülte olarak eğitim veren güzel sanatlar, çoğu insan için anlaması güç bir konu haline gelmiştir. Bazıları sanatın güzelinin nasıl olacağını düşünürken, kimileri de sanatta güzel çirkin ayrımı olduğunu dahi düşünmüştür. Ancak bu tür bir isim konulması hala birçok çevre tarafından garip bulunsa da, temel olarak göze hitap eden sanat dallarının kast edildiği de söylenebilir. En basit tanımla güzel sanatlar; insanın zevk duyduğu konularla yakından ilgili olan ve güzellik kavramını sanatın merkez noktasına oturan tüm sanat dallarıdır.

Tarihsel süreç içerisinde bilhassa heykel ve resim sanatı için kullanılan bu güzel sanatlar tabiri, kaynak olarak Fransızca kökenli “Beaux Arts” olarak tanımlanmaktadır. Bu tür güzelliğin ön planda tutulduğu sanat dallarını ifade etmek için kullanılan güzel sanatlar tabiri zamanla değişmiş ve günümüzde akademik çevrelerce geleneksel yapıda gelişen sanatlar için kullanılır hale gelmiştir. Klasik anlamda yorumlanan sanat dallarının akademik ortamda incelenmesinde yaygın bir şekilde kullanılan güzel sanatlar kavramı, görsel sanatların gelenekçi kanadının kast edilmesidir.

Tekstil alanında ortaya çıkan sanat çalışmalarıyla başlayan ayrım yapılma ihtiyacı, daha sonra seramik gibi zanaata yönelik sanat dallarının da eklenmesiyle akademik çevrelerce bir ihtiyaç haline gelmiştir. Heykel ve resim gibi görsel paylaşımla güzellik çevresinde dolaşan sanat dallarının uygulamalı sanat dallarından ayrılmasını sağlayan güzel sanatlar deyimi, sanatın modern ya da çağdaş gibi yorumlandığı günümüz için bir ihtiyaç olmuştur. Sanatla ilgili akademik açıdan yaklaşımlarda bir gereksinim haline gelen güzel sanatlar kavramı içindeki “güzel”, sanılanın tamamen aksine sanat eserine değil disipline yönelik bir sözcüktür.

Baskı teknikleriyle kısıtlanamayan sanatlar olan resim ve heykelin modern sanat anlayışları içerisinde kapsamlı ve açıklayıcı bir biçimde tanımlanabilmesi için güzel sanatlar kavramının kullanılması gerekir. Zira bu tür sanat dallarında sanatçı herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan zihninde canlandırdığı eseri doğrudan yapabildiğinden, “güzel” sözcüğü disiplin ile sanatsal estetik arasındaki farkı vurgulamak adına kullanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın