GSM nedir?

GSM, Global System for Mobile Communications’ın kısaltması olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı küresel mobil iletişim sistemi olarak söylenebilir. 1980’lerin başlarında Avrupa Birliği oluşumunun gelişmesiyle, önceki sistemlere oranla daha kullanışlı bir iletişim sisteminin standart hale getirilmesi ihtiyacı duyuldu.

Ülkemizde GSM tabiri halk arasında sadece cep telefonu manasında algılanmış, uzunca bir süre böyle adlandırılmıştır. Oysa GSM, bir cep telefonu iletişim protokolünü temsil etmektedir. Başlangıçta Droup Speciale Mobile kuruluşunun baş harflerinden oluşan GSM, sonraları Global System for Mobile Communications’ı temsil etmeye başlamıştır. GSM sisteminde, kullanılan cep telefonları aynı hat üzerinden farklı ülkelerden görüşme yapma imkanı sağlamaktadır. GSM sisteminin ana özelliği, hücresel ağ sistemine sahip olması ve hücreler arasında geçiş yapılabilmesidir. Roaming anlaşması yapılan ülkelerin hücresel ağına girildiğinde, görüşmelerde kesinti olmaz ve aynı hat üzerinden konuşmaya devam edilir. Yani farklı ülkelerde kesinti olmadan görüşme imkanı sağlanır. Roaming ( değişik ülkelerle yapılan dolaşım anlaşması ) anlaşması olmayan ülkelerde ancak o ülkenin GSM şirketlerinden biri üzerinden başka bir hatla görüşme yapılabilir.

GSM sisteminin dünyada hızla yayılması ve pek çok ülkenin bu sisteme dahil olmasıyla, birçok ülkede cep telefonu kullananların sayısı milyarları aşmıştır. GSM hizmeti veren özel şirketler sayesinde, tekeleşmiş olan iletişim sektörü bu sorundan kurtulmuş durumdadır. GSM sisteminin esasında hücresel ağın olduğunu belirtmiştik, bunun sağlanması için iletişim uydularıyla bağlantıyı sağlayan baz istasyonları kurulması gerekmektedir. Cep telefonuyla kesintisiz olarak iletişimin sağlanması için, baz istasyonlarının oluşturduğu her kapsama alanının peşisıra yeni bir baz istasyonunun kurulması gerekmektedir. Bunun için çok büyük yatırımlar yapılmaktadır. Her geçen gün cep telefonu kullananların sayısı arttıkça ve cep telefonların özelliklerinin gelişmesi sebebiyle, bu sayı daha da artacaktır.

Bir Cevap Yazın