Gitarı kim buldu?

En baştan söylemekte yarar var ki, günümüzde kullanılan gitarın atası olarak kabul edilebilecek bir müzik aletinin icat tarihi ya da kim tarafından bulunduğu kesin olarak bilinmemektedir. Milat öncesi dönemde dahi insanların gitara benzer müzik aletleri kullandığı ve bu tür telli müzik aletlerinden birçok ses almayı başardığı bilinmektedir. Mezopotamya kültürünün en önemli medeniyetlerinden olan Asurlar ve Babiller, gitara benzeyen telli müzik aletleri kullanmıştır. Günümüzde birçok medeniyet ve sanat müzesinde binlerce yıl öncesinden kalma telli müzik aletleri bulunmakta ve bunların arasında gerçekten de gitara benzer yapıda olanlar bulunmaktadır. Ayrıca ülkemiz insanlarının okulda gördüğü tarih derslerinden iyi hatırlayacağı Hititler de, gitarın atası olarak kabul edilebilecek telli müzik aletleri kullanmıştır.

Başta İran olmak üzere Ortadoğu medeniyetleri ile etkileşime geçen Avrupalılar, kısa süre içinde bu bölgenin kültürel zenginliğini anlamış ve böylece Doğu medeniyetlerinin müzik aletleri de Avrupa coğrafyasına taşınmıştır. 12. yüzyıldan başlayarak Avrupalı toplumların Doğu çalgılarını memleketlerine götürdüğü ve zaman içerisinde bu aletlerin geliştirilerek klasik müziğin en önemli enstrümanları haline geldiği de bilinmektedir. Arap kavimlerinin İspanya’yı fethetmesi, Ortadoğu müziğinin Avrupa’ya geçişinde önemli bir rol oynamaktadır. Latin gitarı olarak bilinen gitar türleri bu dönemde ortaya çıkmış ve takip eden yüzyıllarda Avrupa geneline yayılmıştır.

Bu etkileşimin ardından 15. yüzyıldan itibaren “Mandola” adıyla anılmaya başlayan gitarlar, günümüzde bilinen klasik gitarların ilk nesli olarak kabul edilebilir. Bu dönem içinde birçok farklı Avrupa toplumu gitar üzerinde değişiklikler yapmış ve bu müzik aletine kendi dillerinde farklı isimler koymuştur. 16. yüzyılın başlaması ile günümüzün klasik gitarının da hatları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. 16. yüzyılda yaşayan Fransız, İspanyol ve İngiliz krallarının müziğe büyük önem vermesi ile burjuva kesim arasında müzikle ilgilenmek bir moda haline gelmiş ve bu da gitarın çok daha fazla ilgi görmesine sebebiyet vermiştir. Gitardaki ses perdelerinin tamamlanması ve notaların perde üzerindeki dizilimlerini gösteren şemaların hazırlanması ise 18. yüzyılı bulmuştur.

Alfabetik akor sisteminin 18. yüzyıldan itibaren Avrupa çapında kabul görmesinin ardından giderek daha fazla insan bu ilgi çekici müzik aletine ilgi duymuş ve gitar çalan insanların sayısı da hızla artmıştır. Niccolo Paganini gibi gitar tarihinin en önemli isimlerinin birçok önemli gitarist yetiştirmesi ve insanlara bu müzik aletini sevdirmesi ile gitar dünya çapında en çok tanınan müzik aletlerinden biri olmuştur. 20. yüzyılın ortalarında dünyayı elektro gitarların kavurması ile birlikte müzik de yön değiştirmiş ve yeni müzik akımları kitleleri etkiler hale gelmiştir. Klasik müziğin en önemli eserlerinin gitar metoduna uygun hale getirilmesinin ardından yaşanan bu elektro gitar önderliğindeki yeni dönem müzik akımları, 1960’larda İngiliz ve Amerikan grupları önderliğinde milyonların beğenisini kazanmıştır. Günümüzde gitar, dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından çalınan ve popüler müzik türlerinde en çok kullanılan enstrümanlar biridir.

Bir Cevap Yazın