Feng sui nedir?

Feng shui, kelimeleri ele alındığında Feng rüzgar, shui su demektir. Tüm dünyada ve doğada var olan enerjinin yaşadığımız alanlarda harekete geçerek, mutluluk ve huzur sağlamasının yöntemlerini öğreten bir felsefedir. Çin’de yüzyıllardır bilinen bu felsefe din değildir. Evrendeki enerji ile denge sağlamamızı ve yaşadığımız alanlara bunu taşımayı öğretir.

Doğanın ve yaşamın bir parçası olan insan, yaşadığı ortamlarda daima estetik ve uyum arar. İnsanlarla yaşadığı mekanlar arasındaki uyumsuzluk, hayatımızı da etkilemektedir. Feng shui sayesinde insan, yaşam alanlarında düzenlemeler yaparak ilişkilerinde, işinde ve sağlığında da uyumu yakalamaktadır. 5000 yıllık bu öğretide, enerjinin yaşam alanlarında rahatça hareket etmesi gerekmektedir. Buna göre, binalar da insanlar gibidir. Sokak kapıları ağzı, pencerelerse gözleridir. Evlerde yığılan eşyalar, enerjinin rahatça gezmesini engellemekte, tıpkı insan vücudu gibi tıkanmakta ve urlar gibi hastalıklara yol açmaktadır. Bazı ortamlara girdiğimizde bu olumsuzluklar yüzünden hemen oradan çıkmak istersiniz, bazılarındaysa kendinizi rahat ve mutlu hissedersiniz. Feng shui uygulaması ile bu olumsuzluklardan kurtulup, tıkalı olan yerleri açıyor ve hayatınızda da değişimlere ortak oluyorsunuz. üç madde esas alınarak yapılan feng shui’de Chi enerjisi; Chi enerjisi, yaşam enerjisidir. Bulunduğu her ortamı, tazeleyen ve yaşamla dolduran enerjidir. Chi enerjisini dalgalı olarak yaymak için dekorasyon yapılır. Yin ve Yang ; yaşamdaki zıtlıklar dengesidir. Yaşamda her şey zıddıyla oluşmuştur. Yin dingin ve pasif, yang ise hareketli ve aktif demektir. Tüm yaşam alanlarında yin ve yang enerjisine ihtiyaç vardır. Örneğin. Yatak odalarında yin enerjisi olmazsa yeterince dinlenemeyiz. beş element; Doğadaki her şey beş elementle etkilenmektedir. Bunlar, ağaç, ateş, toprak, metal ve sudur. İnsan doğduğu zamandan itibaren, bu beş elementten biri veya birkaçı ile etkileşim halindedir. Enerji artırımı için, elementler kullanılarak dekorasyon yapılmaktadır.

Pusulanın gösterdiği yönlere göre mekan dokuz bölüme ayrılır. Dokuz bölümde, hayatımızın sekiz önemli bölümü ve enerjinin çıkış yaptığı merkez bölümünü de içine alır. Böylelikle, sağlık, kariyer, aşk ve zenginlik bölümler arasında feng shui öğretisi ile düzenlenerek, sağlanmaya çalışılır.

Bir Cevap Yazın