Federal devlet nedir?

federal devletFederal devlet, birden fazla devletin bir araya gelmesiyle oluşan tek bir siyasi irade oluşturmasıdır. Günümüzde dünya üzerinde toplam 28 adet federal devlet bulunmakla birlikte bu devletlerarasında ABD, Hindistan, Kanada, Meksika ve Almanya gibi kalabalık nüfuslu ülkeler de vardır. Federal devleti oluşturan tüm devletler kendi iradeleri ile bir araya gelmekte ve büyük çoğunlukla iç işlerinde bağımsız olmasına karşın dış ilişkilerinde tek bir irade sergilemektedir. Federal devletlerin yapısı ve ana yapıyı oluşturan devletlerin sahip olduğu haklar, federal yapının kurulması esnasında devletlerarasında belirlenen tüzüğe göre değişir. Zira bazı federal devlet yapılarında oluşuma katılan devletlerin iç işlerinde bağımsız olmaması gibi bir durum da söz konusudur. Bu devlet yapısında meydana getirilen birleşik yapı yani federal devlet, tüm diğer devletlerin üzerinde bir iradedir. Bu devlet yapısına katılan devletlere “federe devlet” denmekte, uluslararası ilişkilerde siyasi fikir birliği sergileyerek tüm federe devletler tek bir irade şeklinde davranmaktadır.

Günümüzde dünya genelindeki federal devletlerde genel olarak yapıyı meydana getiren federe devletlerinde kendi anayasalarına sahip olduğu ve iç işlerinde de birçok konuda bağımsız olarak karar aldığı görülür. Bu nedenle federe devletlerin tamamının kendine ait yargı, yasama ve yürütme organları bulunmaktadır. Federe devletlerin uluslararası ilişkilerde nasıl bir tutum sergileyeceği, kendi aralarında yaptıkları anlaşmayla belirlenir. Federe devletlerin iç işlerini kendilerinin yürütmesi söz konusu olsa da, devletlerin oluşturacağı anayasaların federal devletin yani üst devletin kimliğiyle ters düşmemesi gerekir. Federe devletlerin her birinin kendi güvenlik teşkilatlarını oluşturma ve kolluk kuvvetlerinin yetkisini de kendi anayasaları doğrultusunda belirlemesi mümkündür. Anayasaların farklı bir yapıya sahip olması federe devletlerarasında suç sayılan eylemlerin de farklı olmasına sebep olabilir.

Federal devleti oluşturan devletlerden birinde suç teşkil eden bir eylemin aynı birlik altında yer alan farklı bir federe devlette suç sayılmaması söz konusu olabilmektedir. Ancak bu durum federal devlet yapısına göre değişebilmektedir. Federal devletlerde özerklik anlaşmaları ya da farklı kişisel özgürlük tanımları da yapılabilmekte ancak bahsi geçtiği üzere bu farklılıkların üst devlet olan federal devletin siyasi birliğine aykırı olmaması gerekmektedir. Dış ilişkilerinde tek bir bütün olarak tek bir ülkeden farkı olmayan bu devletler topluluğunun birbiriyle ilişkileri ilgilendiren tüm prosedürler, kendi aralarındaki anlaşmalara göre belirlenir.

Bir Cevap Yazın