Fecr-i Ati dönemi özellikleri nelerdir?

fecr-i-atiEdebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur ve Servet-i Fünun edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluk özelliğini de taşımaktadır.

Servet-i Fünun anlayışını eleştirmekle birlikte onların da bir adım ötesine gidememişlerdir.

Sanat sanat içindir, kişiseldir kuralını benimsemişlerdir.

Konu, biçim, dil ve anlatım yönünden Servet-i Fünunculardan hiçbir farkları yoktur.

Örnek olarak Fransız edebiyatını almışlardır.

Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir.

Şiirlerinde aruz veznini kullanmışlardır.

Tabiat tasvirleri gerçekten uzak ve subjektif olmuştur.

Ayrıca Fecr-i Aticiler tiyatro ile yakından ilgilenmişlerdir.

Fecr-i Ati‘nin en önemli temsilcisi Ahmet Haşim olarak anılır.

Şiirlerinde işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır.

Serbest müstezatı geliştirerek kullanmaya devam etmişlerdir.

Edebiyatımıza bir yenilik getirememişler bu nedenle de özentici, taklitçi bir topluluk olarak eleştirilmişlerdir.

Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçüleri etrafında birleşmeyi değil, ferdi hürriyeti ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savundukları için kısa sürede dağılmışlardır. Dağılmalarında özellikle Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp‘in çıkardıkları Genç Kalemler dergisi etkili olmuştur. Diğer bir deyişle Milli Edebiyat hareketinin başlaması Fecr-i Ati‘yi bitirmiştir.

Bir Cevap Yazın