Epilepsi hastası olan kadınlar gebe kalabilir mi?

epilepsiEpilepsi hastası olan kadınlar her zaman gebe kalıp kalamayacağını merak edebilirler. Epilepsi hastalığı olan kadının gebe kalması halinde, yapılan araştırmalarda bu kadınların yarısına yakın bölümünde nöbet sıklığı değişmemesine rağmen, kalan üçte biri ile dörtte birlik kısmında geçirilen nöbetlerde artış gözlendiği tespit edilmiştir. Kalan hastalarda ise nöbetlerinde azalma meydana gelmemiştir. Gebe kalmış olan kadınların vücudu antiepileptik ilaçlara değişik etkiler verir ve riski arttırır. Bunun yanı sıra epilepsi hastası olan gebe kadınlarda oluşan vajinal kanamalar ve sabah bulantıları daha sık olur. Epilepsi nöbetlerinde hormonal değişimler, uyku sorunları, metabolizma ve psikolojik etkenlere bağlı olarak artış gözlenebilir.

Epilepsi hastalığının bebeğe etkisi nasıl olur?

Epilepsi hastası olan gebe kadınların yaklaşık olarak % 90 oranı sonuçta sağlıklı bebeğe sahip olur. Normal gebe kadınlardaki anomali riski oranı % 1-2 civarında olurken, epilepsi hastası olan gebe kadınlarda bu oran % 4-8 kadar olur. Ancak epilepsi hastası olan gebelerde ölü doğum riski normal gebeliklerden daha yüksek olur. Erken doğumun olması, doğumun gecikmesi ve bebeğe oksijen gereksiniminin sağlanamadığı hallerde gelişme geriliği gözlenebilir. Kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak, gebelikte defektler gelişme riski söz konusu olabilir. Bu komplikasyon birden çok ilaç kullanımı olduğunda ve yüksek dozda ilaç kullanılması sonucunda yaşanabilir. Epilepsi hastası olan kadınların bebeklerinde kalıtsal olarak epilepsi hastalığının görülme riski 1/40 oranı kadardır. Fakat defektlerin görülme sebebi kalıtsal patolojilerden kaynaklanır. Bunun yanı sıra bebeklerde kalp anomalileri, yarık dudak olması, yanak, yüz ve parmak anomalileri ile sinirsel gelişim anomalisi görülebilir. Bu tür fiziksel rahatsızlıklar cerrahi yollarla düzeltilebilir. Epilepsi hastası olan kadınların bebeklerinde doğumda gelişme geriliği ve zekâ düzeyindeki gerilikler normal olan kadınlara göre daha fazla oranda görülebilir. Bu sebeple sürekli olarak takip altında tutulmaları gerekir.

Bir Cevap Yazın