Enfeksiyon nasıl kapılır?

Halk arasında sıkça kullanılan bir tabir olan “enfeksiyon kapmak”, aslında mikrop ya da çeşitli parazitlerin vücuda girmesi ile bir hastalığın oluşması manasına gelmektedir. Enfeksiyon, “bulaşmak” anlamında kullanılan ve insan vücuduna bulaşan mikroorganizmaların çeşitli hastalıklara neden olduğu bir durumdur. Enfeksiyon bireyler arasında rahatlıkla bulaşabildiği gibi, türler arasında da bulaşıcı özellikte olabilir ve bu nedenle genel bir tanımlama ile bu hastalıklardan “bulaşıcı hastalıklar” şeklinde bahsedilebilir. Yani mantar, virüs, bakteri, çeşitli parazitler nedeniyle vücudun normal bir şekilde çalışamaması ve bir takım hastalıkların oluşması durumuna enfeksiyon denmektedir.

Enfeksiyondan korunmak için geliştirilen yöntemlerin en etkilisi olan aşı, kişinin vücuduna ölü ya da zayıflatılmış az sayıda mikrop verilmesidir. Bu şekilde zayıflatılmış veya tamamen öldürülmüş mikropların küçük bir miktarda vücuda verilmesi herhangi bir hastalığa neden olmadığı gibi, vücudun bu mikroplara karşı “antikor” üretmesi sağlanmış olur. Vücut mikrop türünü daha önceden tanıdığı için geliştirdiği antikor ile enfeksiyon geçirmeden sağlıklı yapısını koruyacaktır. Günümüze dek birçok hastalık kullanılan aşılar sayesinde tedavi edilmiş ve günümüzde de yeni aşılar geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Enfeksiyon çok çeşitli şekillerde bireyden bireye bulaşabilen ve oldukça hızlı bir şekilde yayılan bir hastalıktır. Doğrudan deri temasıyla bulaşabilen mikroplar nedeniyle enfeksiyon görülebileceği gibi, konuşurken çevreye saçılan tükürük zerrecikleri de enfeksiyona neden olabilir. Verem gibi hastalıklar kişinin öksürürken çevreye saçtığı mikropların sağlıklı bireyin vücuduna geçmesiyle bulaşır. Bu tür etkili enfeksiyonlar olduğu gibi hasta kişinin eşyalarının kullanılmasıyla da mikrop transferi yapılabilir. Hasta kişinin kıyafetlerini kullanmak, yatağında yatmak veya yiyeceğini paylaşmak da mikropların bulaşmasına neden olabilmektedir.

Kolera ve dizanteri gibi hastalıklardaysa sağlıklı bireylerin hastalanması kirli su kullanımından kaynaklanır. Mikropların su kaynaklarına ulaşması bu kaynağı kullanan birçok insanın rahatsızlanmasına neden olabileceği gibi çevrede yaşayan diğer canlıların da etkilenmesine neden olabilir. Ayrıca Frengi veya belsoğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar, anne karnındaki bebeğe de doğrudan geçmektedir. Bu tür hastalıkların bulaştığı kadınların hamile kalması bebek açısından büyük bir risk olduğundan, çoğu kadın hastalık sonrası annelik hayallerine veda etmektedir. Bu nedenle enfeksiyon kaynaklı hastalıkların birçoğu biyolojik etkilerin dışında insan yaşamına oldukça ağır sosyal etkilerde de bulunabilmektedir.

 

Bir Cevap Yazın