Endüstriyel tasarım nedir?

21. yüzyılda artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına yetişebilmek için gelişen teknolojiden sonuna kadar yararlanan endüstriyel üretim, dünya ülkelerinin en çok önem verdiği konulardan biri haline gelmiştir. Endüstriyel üretim bantlarından çıkan ürünlerin geliştirilerek tüketicilerin ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanmasını sağlanan endüstriyel tasarım da, özellikle son 10 yıl içerisinde birçok firma ve kurumun yatırım yaptığı bir alan olmuştur. Yaratıcık ve estetik güzelliğin ön planda olduğu endüstriyel tasarım ayrıca üretim bandının teknik donanımları ve işlevsellik gibi konuları da kapsamaktadır. Üretim bandından çıkan ürünlerin tüketicinin isteklerine uygun hale getirilmesini sağlayan endüstriyel tasarım, çeşitli üretim uygulamaları üzerine araştırmalar yapar.

Derin bir malzeme bilgisinin gerekli olduğu endüstriyel tasarımda amaç, müşteri memnuniyetinin sağlanarak firma ya da kurumun kar marjının daha da arttırılmasıdır. Seri üretimden çıkan ürünlerin tüketicinin ihtiyaçlarını karşılar özellikte olmasını sağlayan endüstriyel tasarım, piyasada talep görecek yeni ürünlerin geliştirilmesinde de başrol oynamaktadır. Oldukça uzun bir süredir varlığını sürdüren endüstriyel tasarım, çağın teknolojik gelişimi doğrultusunda gelişmiştir. Bu nedenle son 20 yıl içerisinde baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojiye ayak uyduran endüstriyel tasarım da büyük bir gelişim sürecine girmiştir.

Endüstriyel tasarım sonuç olarak insan yaratıcılığının bir ürünü olduğundan her insan tarafından farklı şekillerde yorumlanabilir ve ürünün temel tasarımlarına zarar verilmediği sürece tasarımcının hayal gücü doğrultusunda geliştirilebilir. Teknoloji ile paralellik gösterdiği gibi birçok mühendislik dalıyla da ortak paydada buluşan endüstriyel tasarım, mühendislik alanında yaşanan teknik gelişmeler doğrultusunda kendini sürekli yeniler. Endüstriyel tasarım yapan kişi teknolojik gelişmelerin mühendislik alanındaki kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğundan tasarladığı ürünlerin seri üretim bandında hangi aşamalardan geçeceğini, hangi hammaddelerin kullanılacağını, hangi teknik donanımın gerektiğini ve üretimin tamamlanmasının ardından ortaya nasıl bir ürün çıkacağını önceden hayal edebilir.

Tüm bu karmaşık süreçlerin çok daha basit bir hale gelmesini sağlayan modern sanayi, teknolojiden destek alarak günümüzde endüstriyel tasarıma çok daha geniş imkanlar sağlamaktadır. Farklı dönemlerde dünya genelindeki akımlardan etkilenen endüstriyel tasarım, farklı ürün tasarımları ile tüketicilerin de bu değişimden etkilenmesini sağlamıştır. Örneğin 1970’lerde dünya genelinde hakim olan postmodernist hareketin etkisiyle endüstriyel tasarım büyük bir değişim geçirmiş ve modernizme bir tepki olarak üretim bantlarından oldukça farklı ürünler çıkmaya başlamıştır.

 

 

Bir Cevap Yazın