Endüstriyel Tasarım Mühendisliği nedir?

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, fikirleri ve konseptleri meydana getiren ve onları müşteri istekleri doğrultusunda ürünlere dönüştürebilen bir disiplindir. İçerisinde mühendislik konuları vardır. Mekanik, dayanım, imalat için verimlilik, tasarım, çalışabilirlik, kontrol, yazılım gibi sanatın yanında teknik ve teknolojik disiplinleri içerir.
endustriyel_tasarim
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği; tasarımın ve mühendisliğin buluştuğu ortak noktadır. LYS İLE MF-4 puan türünden öğrenci almaktadır. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği programı “Mühendislik” ve “Endüstriyel Tasarım” konularının çalışma yöntemlerini ve ön görülerini birleştirmektedir. Mühendislik özellikleri ile tasarım yeteneklerini birleştirerek, öğrencilere ürün geliştirme projeleri için mükemmel bir temel hazırlar, bu gibi projeleri yönetme ve geliştirmede gerekli bütün becerileri kazandırır.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü öğrencilerini, kendi kariyerlerinde karşılaşabilecekleri problemlere bilimsel çözüm getirebilecek, gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek, bilim, endüstri ve sanat ortamı içerisinde amaca uygun ve üretim süreçleri tasarımı gerçeğini ve bu alanda yaratıcı çözümleri hayata geçirebilecek, araştırma ve geliştirme özelliğine sahip, sorumluluk sahibi, disiplinler arası çalışmaları gerektiren projelerde çalışabilecek, mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümlerinde, tüketim pazarına yönelik, özel veya seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyası ve sistemlerin tasarımını içerir. Makine, otomotiv, beyaz eşya, kara araçları, deniz araçları, hava araçları, elektrik, elektronik, iletişim sektörü, mobilya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj sanayi gibi pek çok sektörde Ar-Ge tasarım birimlerinde çalışabilecek, bu sektörlerin ürün geliştirme süreçlerinde imalat ve montaj projelerinin oluşturulmasında yeni teknolojilere hakim proje tasarımı ve yöneticisi profesyoneller yetiştirmek hedeflenmektedir.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği yaratıcılığı üç boyutlu düşünme yeteneği ile teknik olarak geliştiren didaktik yapı, ilgili sektörlere yönelik bütün üretim koşullarını ve malzeme kullanımı konusunda öğrenciyi teknik olarak donatır. Endüstriyel Tasarım Mühendisleri birçok disiplinde bilgi sahibi olan, teknoloji üretim, pazarlama, müşteri davranışları, estetik ve ergonomi alanlarını birbirine entegre ederek yeni tasarımlar, yeni konseptler, ürünler veya çözümler bulabilen uzman kişilerdir. Bölüm mezunları ürün, donanım ve süreçleri içine alan endüstriyel tasarım konularında tasarım, analiz ve çözümleme yeteneğinin yanı sıra, tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere dönüştürebilme, şekiller arasındaki ilişkileri görebilme, henüz yapılmamış nesneleri zihninde tasarlayabilme ve çizebilme bilgi ve becerisi kazanacaklardır. Mezun olanlar ayrıca yenilikçi, yaratıcı, araştırmacı ve güzel sanatlara yatkın bireyler olacaktır.

Bölüm mezunlarının istihdam edilebileceği sektörler; otomotiv ve otomotiv yan sanayi, cam, seramik ve refrakter sanayi, uçak ve gemi imalat sanayi, mobilya sanayi, tekstil ve moda endüstrisi, biyomedikal ve tıbbi malzeme üretim sanayi, makine imalat ve kalıp sanayi, savunma sanayi, kaynak malzemeleri üretimi sanayi, döküm sanayi, toplu taşıma taşıtları üretim endüstrisi plastik teknolojisi, kalite kontrol ve gözetim şirketleri gibi son derece geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Mezun olacak mühendis adayları esas itibariyle endüstriyel üretim yapılan ve ürün geliştiren bütün sektörlerde, savunma sanayi, havacılık, uzay, araştırma merkezlerinde, tıp ve biyomedikal v.s, sektörlerinde istihdam edilebilirler. Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi’nde bu bölüm bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın