Empati nedir?

İnsan ilişkilerinde iletişimin önemli bir yeri var. Aktif bir iletişimin sağlanabilmesi için kişinin karşıdakini anlaması gerekir. Eğer kişini duygu ve düşüncelerine anlam veremeden bir iletişim içerisine girmeyi denersek veya girersek, bu çatışma olarak meydana çıkar. Bu nedenle insanın hayatında birazcıkta olsa empatinin bir yeri vardır. Ancak söz konusu empati bilinçli geliştirilen bir yetecektir. Günlük iletişimimizde karşıdakinin düşünce veya duygularını anlama işi, etrafımızdakilerle sınırlı kalır ve mecburen yapmamız gereken bir yelemi ifade eder. Zira anlamdan iletişim kurulamaz.61119-3-4-abbf4

Empati, bizden tamamen farklı duygu ve düşüncelere, fikirlere sahip olan kişileri de anlamaya çalışarak onların açısından dünyaya bakabilmeyi ifade eder. Bu kendi düşüncelerinden ödün verme anlamında bir hareket asla değildir. Belki bir derece karşıdakinin neden senden farklı hissettiği durumunu tahlil ederek, saygı gösterme eylemidir. Bu nedenle empati yeteneği gelişmiş olan toplumlarda farklılıklara değer verilir ve saygı duyulur.

Bir insanın empatiye başlaması demek, karşıdakinin düşüncelerini anlamaya çalışması, onun fikir ve hissiyatı içerisinde dünyaya bakması ve yorumlaması anlamına gelir. İnsanlar arasında empati yeteneği gelişmiş olan kişiler, aktif iletişim sahipleridirler. Herkesle iletişim kurma becerileri yüksektir. Bu nedenle de sevilirler.

Empati ve sempati arasında bir fark vardır. Genelde bu iki kavramın karıştırıldığını görebilirsiniz. Empati yukarıda açıkladığımız şekilde sizden tamamen farklı olan biri gibi hissetmeye çalışmak, onu anlamaktan ibarettir. Sempati de ise, bir hayranlık söz konusudur. Yani karşıda ki kişinin düşünceleriyle ilgilenmez. Ne demek istediğini anlamak istemez? Belli sebeplerden dolayı ona hayranlık duyar. Bu sanatçıya hayran olmak gibi veya bir takımın taraftarı olmak gibidir. Sempatinin ucunda radikalcilikte olabilir. Şayet radikal guruplar birbirlerinin ne yaptığına hiç bakmadan birbirlerine sempati duyarlar.

Bir Cevap Yazın