Ebelik bölümü nedir?

Ebelik; Anne çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe gerekli bakımı veren, sağlık hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesinden sorumlu kuramsal ve uygulamalı bir eğitim ile donatılmış bir sağlık disiplinidir.
Ebe
Ebelik Bölümü 4 yıllık lisans programı olarak çeşitli üniversitelerimizde kurulmuştur. Sağlık sektörünün vazgeçilmez disiplinidir.

Ebelik programının temel amacı; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin gerekli bütün bakımını yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve gerekli olan hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve yeni doğandaki anormal durumları hızlı bir şekilde belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen; yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonrası dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda gerekli bölümlere sevk eden; jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ebeler yetiştirmektir.

Ebelik bölümü mezunları hem kamu hem de özel sağlık kuruluşlarında kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Ebelik bölümünden mezun olanlar, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık ocaklarında ve sağlık evlerinde, aile hekimliği birimlerinde, özel hastanelerde ve polikliniklerde, özel sağlık kabinlerinde serbest ebe olarak çalışabilmektedirler. Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne ölüm oranlarının yüksek olmasından dolayı ebe ihtiyacı son derece yüksek olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyden oldukça uzaktır. O nedenle programdan mezun olacak ebelere talep fazladır.

Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler, Ebelik Tarihi ve Deontoloji, Beslenmeye Giriş, Anatomi, Tıbbi Terminoloji, Bilgisayara Giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Ebelik Esasları, Biyokimya, Parazitoloji, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Normal Gebelik ve Bakım, Cerrahi Hastalıkları, Bulaşıcı Hastalıklar, Kişilerarası İlişkiler, Embriyoloji, Farmakoloji, Patoloji, Genel Psikoloji, Sağlığın Değerlendirilmesi, Transkültürel Ebelik, Riskli Gebelikler ve Bakım, İç Hastalıkları, Prenetal Tanı ve Genetik Danışmanlık, Epidemiyoloji, Biyoistatistik, İletişim Becerileri, Ağrı ve Ağrı Yönetimi, Ebelikte Evde Bakım, Normal Doğum ve Doğum Sonrası Bakım, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ebelikte Öğretim, İlk Yardım, Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Özel Durumlarda Bebek Beslenmesi, Ebeveynliğe Hazırlık, Sağlık Bilimlerinde Etik, Riskli Gruplarda Üreme Sağlığı, Preembriyonik, Embriyonik ve Fetal Dönem Genetiği, Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Bakım, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri, Jinekolojik Onkoloji, Aile Planlaması Danışmanlığı, Sağlık Politikaları, Halk Sağlığı, Yenidoğan ve Bakımı, Entegre Uygulama, Sağlık Sosyolojisi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması, Ruh Sağlığı,Entegre Uygulama –II, Ebelikte Yönetim, Cinsel Sağlık gibi dersler okutulmaktadır.

Haliç Üni, İstanbul Bilim Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart, Sakarya Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, K. Sütçü İmam Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi,İstanbul Medipol Üniversitesi, Süley. Dem. Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Girne Amerikan, Ankara Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesin bu bölüm bulunmaktadır.

Ebelik bölümleri liselerde ve meslek yüksek okullarında da son derece revaçta olan bölümler olarak dikkat çekmektedir. Çünkü iş bulma olanakları hem kamu hem de özel sektörde oldukça fazladır.

Bir Cevap Yazın