Dilekçe nasıl yazılır?

dilekce-ornegi

Resmi bir makama kişisel olarak bir konuyu arz etmek istediğinizde dilekçe yazmanız gerekir. Yaşadığınız bir durumla ilgili bir sıkıntınızda ya da resmi yerlerden bir izin almanız gerektiğinde dilekçe ile talebinizi beyan etmeniz gerekir. Bunun içinde dilekçeyi göndereceğiniz kurumun bizzat konu ile alakalı yer olması gerekir. Eğer sizin konunuzu ilgilendirmeyen bir yere dilekçe göndermişseniz dilekçeniz geçersiz kabul edilir.

Dilekçenizde tarih, makam, dilekçe sahibinin adı ve soyadı, dilekçenin konusu, dilekçe sahibinin imzası ve adresi gibi bilgilerin yer alması gerekir. Sayfa düzeninde de dikkatli olunması gerekir. Dilekçe sağa ya da sola dayalı olarak yazılamaz. Bunun yanı sıra ilgili kuruma hitaben ilk satır ortalanmış ve büyük harflerle yazılmış olmalıdır.

Dilekçenin sol üst köşesine tarih atılır. Tarihi atarken gün, ay ve yıl olarak yazılması gerekir. Gönderdiğiniz ayı sayı ile değil yazı ile ve büyük harfle başlayarak yazmanız gerekir. On beş  satır aşağıya ilgili kuruma hitaben başlığınızı yazmanız gerekir. Mesele dilekçenizi ‘Hacettepe Üniversitesi Dekanlığına’ diyerek başlayıp sonra ilini yazmanız gerekir. Hitaben başlanan başlık büyük harflerle yazılmalıdır.

Dilekçe başlığından sonra iki satır aşağıya dilekçenizin konusunu yazarak devam etmeniz gerekir. Konuyu yazarken kağıdınızı ortalayarak ve paragraf başını biraz daha içeriden alarak yazmanız gerekir.  Konunuzu yazdıktan sonra yazınızın iki satır altından devam ederek adınızı soy adınızı ve imzanızı dilekçenin sağ alt tarafına yazarak imzalamanız gerekir. Bunları yazarken de sayfa düzenine dikkat ederek çok kenardan yazmamanız gerekir. eğer dilekçede gerekiyorsa ek belgeler de yer alabilir. Nüfus cüzdanı fotokopisi ya da adli sicil kaydı gibi. Bu bilgilerin de adres bilgilerinden önce yazılması gerekir.

Dilekçenin konusu öz ve açık olmalıdır. Bu nedenle kelimeleri kullanırken açık ve anlaşılı cümleler kurulması gerekir. Gereksiz yere konunun uzatılmaması gerekir. Bunun dışında sayfa düzeninin iyi ayarlanması da önemlidir. Yazının düzgün bir şekilde yazılması sayfa içinde konu ve diğer yazılması gereken bilgilerin kenarlara yazılmaması gerekir.

Bir Cevap Yazın