Define nerelerde bulunur?

defineDefinelerin en fazla saklandığı yerler hakim tepelerdir. Genellikle mezar yanına yapılmış odalar, su kaynakları, köprüler, kiliseler definenin saklandığı yerlerden biri olabilir. Su kuyuları, eski evler, değirmenler, yaşlı ağaçlarda define noktaları arasında olabilir. Ancak unutulmaması gereken konu, define bulmak için yaşam izlerinin olması şarttır. Bölgede bir kuyu olması bile burada daha önceden yaşanmışlık olduğunu gösterir. Kuyu içinde bulunan taşlarda define için ipucu olabilir.

Define arama hakkı vatandaşlara kanunla verilmiştir. Buna göre son 6 tane Osmanlı padişahına ait olan sikkeler define şeklinde kabul edilir. Buna göre Abdülmecid, Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat ile Vahdettin’e ait olan sikkelerin tesciline gerek olmaksızın yurt içinde alınıp satılmasında kanunlar nezdinde sorun olmaz.

Define olabilecek yerler

Kiliseler: Bu eserler en önemli yerlerden biridir. Kilise denildiğinde ilk düşünülen yerler arasında papaz mezarı ile kilise eşyaları gelir. Bunlardan başka kilisenin başka yerlerinde de hediye denilen defineler olabilir. Bu yerlerin en önemlileri ise;

Kilisenin giriş kapısından girilirken solda olan bir taşın üzerinde işaret bulunur. Taşı ıslatarak bakarsanız ve işaret olursa, küçük bir hediye define bulabilirsiniz.

Kilisenin kapısında 3 kol varsa, orta kapının üzerini sağın solunu kontrol edin, herhangi bir yerde işaret varsa bakın. Son basamağın altına da iyice bakın.

Mihraplarda içte sıva varsa, sıva altına, taşların arkasına bakılmalıdır. Çivili ise, buna dokunmayın.

Kilisede iki mihrap olursa, bunlarda işaretler olabilir. Bu işaretlerin arasında haç, oyma, yuvarlak, kare gibi belirlemeler vardır.

Mihrabın içini temizleyin, burada dört köşe olan bir taş olur. Üzerinde ya da yanında demir çakılı olabilir. Kaya yerinden alınırsa, alt kata giriş olabilir.

Mihraba sırtınızı vererek, 3 metre ileriye gidin. Yerde kapak olur, mihrapların üzerindeki taşlarda da işaretler bulunur. Soldaki taşı alınca boşluk görülür. Buraya girin, diğer taşın altında papaz mezarı olur. Burada genellikle süs eşyaları olur, çünkü adetler böyledir.

Mihrapları karşınıza alın, soldaki duvarın üstündeki sıvalı yerin alt tarafında, yüksek yerdeki mermer taşın üzerinde kilisenin haritası olur. Bu taşın çevresinde elmasta olabilir. Elmas küçük bir oyukta olabilir.

Kilisenin içine güneydoğu yönünden ışık girer. Işığın yansıdığı yere dikkatli bakılmalıdır. Özellikle sabah 9 gibi bu incelenmelidir.

Kilisenin genellikle küçük olanı daha değerlidir. İçinde define olması için 9 metre kadar olmalıdır. Fakat büyük kiliselerde define açısından değerlidir.

Kilisede doğuya bakan duvarın ortasına bakılmalı, burada kapalı bir işaret olabilir. Duvarın dibinde ya da az açığında olabilir.

Doğuda olan pencerede incelenmelidir.

Kilisenin kapısından dışarıya bakıldığında 3 tane tepe görülür. Bu 3 tane ağaçta olabilir. Ortada olan ağacın yanına giderek, dibindeki taşa bakın. Bu yoksa 70 cm kadar derine inerek bakın. Burada genellikle hediye define olabilir. Eğer kuzeyde sabit bir kaya bulunuyorsa, kayanın altına da bakın.

Mihraplara bakınca 4 adet dörtgen taş bulunur. Bunların haç şeklinde olması gerekir. Bu taşların biri aradığınız yer olabilir. Mihraba dönerek, sağa doğru ilerleyin. Her 80-100 cm derinde bir emanet olabilir. Sabırlı olursanız hedefe ulaşabilirsiniz. Arkeolog olursanız daha şanslı olursunuz.

Kilisenin yakınında çeşme olur, çeşmede suyun düştüğü yer incelenmeli, arkasına kemerine bakılmalı. Burada farklı büyüklükte ya da renkli bir taşa olabilir. Bunun yakınlarında define olabilir.

Kiliselerin batısında 300 adım kadar yerde yıkık ev benzeri yapılar bulunabilir. Burada define olabilir. İçeriye girildiğinde sağda bir direkt, altında siyahtan tutturulmuş gibi bir yer olur. Taşın altında İncil ve heykel olabilir. Oldukça değerlidir.

Kilisenin sol üst tarafında tepelerde 3 adet Tümülüs bulunur. Yakın olanında iyi bir define olabilir.

Kiliselerin yanında mezarlık vardır. Mezarlık üçgen gibiyse, sivri ucunda 40 cm derinde teneke gömülü olur. İçinde değerli define olabilir.

Eski köprüler: Define olma olasılığı yüksek olan yerler arasındadır. Define en fazla köprü kemerlerinde ve ayaklarında olur. Genellikle insan boyundan yüksek yerlerde define saklıdır. Köprü ayaklarında olanlar ise, omuz hizasında olabilir. Köprüde define olup olmadığını anlamak için, köprü üzerindeki taşlara bakılması gerekir. Geçiş yerlerindeki taşlara da bakmak gerekir. İşaret olursa, köprüde define olabilir. Bazen köprüye giriş ve çıkışta da define olabilir. Köprünün bitişinden sonra en çok 100 metrelik alana bakılması gerekir. Köprüdeki define kolayca bulunabilir. Taşların arkalarına bakmak yeterli olur. Ancak define aramak için izin belgeniz olmanız gerektiğini asla unutmayın.

Bir Cevap Yazın