Deccal ve Mehdi kimdir?

deccalDeccal ve Mehdi İslamiyet’te kıyametin kopmasından önce gerçekleşecek büyük alametler arasında kabul edilir. Deccal ve Mehdi kıyametten önce yeryüzünde ortaya çıkarak birbirleriyle mücadele edecektir. İlk önce Deccal yeryüzüne gelecek ve yönetimi el alarak ortalığı karıştırıp, şeytan ile işbirliğine girecek, dünyadaki her ortama girip sanki bir virüs gibi kötülük ve kargaşanın bütün her yere yayılmasını sağlayacaktır. Tüm dünyada zulüm, haksızlık oluşturup, toplumsal ahlak seviyesinin düşmesine neden olacaktır. Bu kargaşa ortamı yüzünden inançlı insanlar bu haksızlık ve zulüm ortamında en çok etkilenen insan kitlesi olarak yaşamlarından bezecek düzeye gelecektir. Her tarafta insanlarda ümitsizlik hakim olacak, umutların tükenmeye başladığı sırada Mehdi yeryüzüne gelip giderek kötüleşen durumu sona erdirecek çalışmaları yapacaktır.  Mehdi yeryüzünde Deccal tarafından bozulan düzenin tekrar eski haline getirilmesini sağlayacaktır. Bozulmuş olan düzenin eski haline döndürmesi için Mehdi yeryüzünde Deccal tarafından yapılan ve tam virüs gibi her yere yayılıp düzeni bozup haksızlığa ve zulme neden olan tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmaya başlayacaktır. Bu durum Deccal ve Mehdi kavramlarının birbirine tam tersi kavramlar olduğu sonucuna ulaşılabilir. İnsanlar bozulmuş olan düzeni yeniden oluşturan Mehdi’nin etrafında toplanıp birleşecek ve ona saygı göstererek, onu takdir edecektir.

Bu konuyla ilgili olarak ulaşılan bilgilerden sonra bu konuyla ilgili rivayet edilen hadisler ise;

 • Mehdi ilk başta adının herkes tarafından bilinmemesini isteyecek
 • Mehdi’nin diğer bir adının Arslan olduğu rivayet edilir
 • İnsanlar Mehdi’yi sokaklarda ve evlerinde sıkça görecek, ama onun kim olduğunu bilemeyecekler
 • Kendisine yönelik olan tüm baskı ve saldırı araçları tam tersine Mehdi’yi daha da güçlü bir hale getirecek
 • İnsanların Mehdi’yi tanımamalarının hikmeti Allah (cc) tarafından korunuyor olmasındandır
 • Mehdi ilerleyen yaşına rağmen genç yaşta birisi gibi görünecek
 • Zulüm ve baskıların yerini adalet alacaktır
 • Deccal ‘ın alnında sadece Müslüman olanların göreceği “kafir” yazısı vardır
 • Deccal’ ın sol gözü bulunmamakta, gözünün üzerinde kalın bir perde vardır
 • Kâfir yazısı iki gözü arasında olup, okuması olsun olmasın her Müslüman bu yazıyı okuyacaktır
 • Deccal kendini peygamber olarak tanıtacak ve dünyanın her tarafına fitneyi yayacaktır

Burada bilinmesi gereken Deccal ve Mehdi kavramlarıyla ilgili olarak bildirilen pek çok hadisin ve rivayetlerin uydurma yorumlarla daha zengin ve ilgi çekici bir hale getirilmiş olduğudur. Bu yüzden bu konuyla ilgili olarak doğru ve yanlış olan bilgilerini birbirlerinden ayrılması için çok iyi bir bilgi birikimi gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın