Çocuklarda miyop nasıl olur?

Çocuklarda miyop rahatsızlığı gündelik hayatta oldukça sık karşılaşılan bir göz kusurudur. Özellikle 5-17 yaş arasında oldukça

miyop

fazla görülen bir durumdur. Miyop rahatsızlığı uzağı net olarak görememe halidir. Basit olan miyoplar düzeltilerek, görmenin tam olarak yapılabildiği durumlardır. Ara miyopi ise, uygulanacak tedaviyle gözün tamamen ya da tamamına yakın bir oranda düzeltilmesi sağlanır. Bu tür miyopiler de genellikle gözde retina ile ilgili problemler olmaktadır. Dejeneratif miyopiler yüksek etkili miyopi olarak görülür. Bunda göz içi basıncı yüksek olmakta ve glokom göz tansiyonu oluşma riski bulunmaktadır. Bunlar genellikle kalıtsal olarak yaşanmaktadır. Bu hastalar net göremedikleri için, rahatsızlıklarının farkında olmazlar. Yakını gördüklerinden dolayı, uzağı göremediklerini sorun etmez, bunu normal olarak karşılarlar. Bu nedenle uzun süre bu kusurla yaşamaya devam ederler.

Çocuklarda miyop neden oluşur?

Miyop oluşumunda çevresel etkenler ve kalıtsal yatkınlığın etkisi bulunduğu düşünülmektedir. Bu rahatsızlığı yaşayanların göz küresinin normalden uzun olduğu görülür. Miyop rahatsızlığını başlatan çevresel etkenler arasında bilgisayarda uzun süre vakit geçirme ve aşırı derecede kitap okuma gibi etkinlikler sayılabilir. Çocuklarda oluşan miyop doğuştan ya da okul çağlarında başlayabilir.

Çocuklarda oluşan miyop özellikleri nedir?

  • Yapılan araştırmalarda miyop olan çocukların daha zeki oldukları tespit edilmiştir. Kardeşler arasında bile aynı bu tespit yapılmıştır. Miyop rahatsızlığı olan çocukların okulda daha başarılı olduğu belirlenmiştir.
  • Anne ve babada miyop olması durumunda çocukların miyop olacağı kesin değildir. Ancak yine de çocuklarda kalıtsal yatkınlık bulunmaktadır.
  • Çocukluk çağlarında ortaya çıkan rahatsızlıklarda verilen gözlüklerin devamlı olarak takılması şarttır. Sürekli takılmadığı zaman numaralarda daha hızlı bir ilerleme olur.
  • Miyop numaralarınki ilerleme yaşı çoğunlukla 18 olarak tespit edilmiştir.
  • Rahatsızlığın tedavi edilmesi için çocuk 18 yaşına gelene kadar beklenmelidir. Fakat kişinin son bir yıl içinde göz numaralarının da değişiklik olmaması gerekir.
  • Yaşın ilerlemesiyle miyopi numaraları azalma göstermez.
  • Çocukların 11 yaşından itibaren gözlük yerine lens kullanılmasının sakıncası yoktur.

Bir Cevap Yazın