Cinler gerçekten var mıdır?

Cinler hakkında eskiden beri oldukça fazla şey cinler

söylenmiştir. Ancak bu konuda da en doğru bilgiye Kur’an’dan ulaşabiliriz. Kur’an’da cinlerin varlığı, yaradılışı, insanlarla ilişkileri hakkında pek çok bilgi vardır. Cinler insanlardan farklı bir boyutta yaşamakta olup, insanları her zaman izleyebilmektedirler. Ancak biz insanlar, onları göremeyiz. Kur’an ayetlerinden anlaşılacağı üzere cinlerinde aynı insanlar gibi ilişkileri vardır, onlar gibi yaşarlar. ALLAH’a ibadet etmek için yaratılmışlardır.  Kur’an’da cinlerle ilgili yaklaşık olarak kırk iki adet ayet vardır. Cinlerin insanlara musallat olabileceğine dair bilgileri de ayetlerden öğreniyoruz. Ayetler hem iyi, hem de kötü niyetli cinlerin varlığını açıkça belirtmektedir. Cinler bazen insanlara musallat olurlar. Cinlerden korunmak için bizler de dualara sığınmalıyız. Ayetel Kürsi ve Yasin sureleri cinlerden korunmak için okuyabileceğimiz en kıymetli dualardır. Ayetel Kürsi’yi okuyan kişi yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayetel Kürsi Kur’an’ın dörtte biridir. Cinlere karşı yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ancak sadakatle, içten okunması gereklidir. İçinde ALLAH’ın yüce ismini barındırır ve ALLAH’ı tanıtır. Onu okuduğumuzda yanımızda bir koruma muhafızı gibi gezer.

Yasin suresi de cinleri kovmak için mutlaka okunması gereken bir duadır. Yasin suresi seksen iki ayetten oluşmuş ve içinde ismi azam mevcuttur. Yasin suresi Kur’an’ın kalbidir. Sayılamayacak kadar fazileti vardır. Cin suresinin 14.ayetinde anlatıldığı üzere; cinlerin bir kısmı Müslüman, bir kısmı da zulmedenlerdir. Ateşten yaratılmış oldukları için, her şekle girebilirler, duyu organları ile algılanamazlar. Bu yüzden kötü cinlerden korunmak için Yasin ve Ayetel Kürsi dualarını devamlı bir şekilde okumalıyız. Kur’an’da cinlerin varlığı açıkça anlatılmış, korunmak için yine dualara sığınmamız gerektiği belirtilmiştir.

Cinlerde ALLAH’a hizmet etmek için yaratılmışlardır. İnsan olarak bizlerde ALLAH’ın kullarıyız. Kendimizi kötü cinlerden korumak için Allah’a sığınmalı ve bize gönderdiği duaları okumalıyız.

 

Bir Cevap Yazın