Çim nasıl ekilir?

çimYemyeşil  görüntüsüyle tüm bahçelere hoş bir hava katan çimin genel olarak kendi kendine yetiştiği düşünülse de, çim ekiminde gerek ekim öncesi gerekse de ekim sonrasında birçok farklı konuya dikkat edilmesini gerektirir.  Çim ekiminin zannedildiği kadar basit olmamasının temel nedeni çim tohumlarıdır. Yabani çayır bitkisi tohumlarının ıslah edilmesiyle elde edilen çim tohumlarının her biri farklı bir bitkiye ait olduğundan, her bir tohumun ihtiyaç duyduğu ortam da birbirinden farklıdır. Çim ekiminde kullanılan tohumların bazıları ekim sonrası diğerlerinden daha fazla su isteyebileceği gibi, her bir bitki farklı oranlarda da güneş ışığına ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle çim ekiminin püf noktası; ekim yapılacak bölgenin iklim şartlarına ve toprak yapısına uygun çim aranjmanını bulmaktır. Uygulama yapılan bölgenin iklim şartlarına uygun olmayan karma tohumlar ile ekim sonrasında her adım doğru atılsa dahi arzu edilen verim alınamayabilir.

Çim ekimi öncesin tohum seçimi oldukça önemli olsa da, çim alanın bakımının da doğru yapılması gerekir. Zira düzenli olarak sulanan ve biçilen bir çim alan her zaman yeşil kalmaya devam edecektir. Ekim yapılacak bölgenin iklimi, toprak yapısı ve sulama imkanlarına göre doğru tohum  karışımı seçilse dahi ekim sonrası bakımın yeterli oranda yapılmaması halinde istenen sonuç alınamayacaktır. Çim ekimi öncesi toprağın doğru şekilde hazırlanması ise belki de tohum seçiminden dahi önemli bir konudur. Zira ülkemizdeki çim alanlarda yaşanan sorunların büyük bir bölümü “toprak drenajının” ekim öncesinde göz ardı edilmesinden kaynaklanır. Toprak drenajı, sulanan toprağın suyu alt katmanlara istenen şekilde geçirmesidir. Drenajı iyi olmayan topraklara çim ekilmesi halinde sonraki süreçte her sulama ile toprağın yüzeyinde su birikmesi yaşanır. Sürekli suyun içinde kalan çimin kökleri, buradaki bakterilerin havayla temasının kesilmesi sebebiyle kısa süre içinde çürümektedir. Bu nedenle ekim öncesi toprağın suyu alt katmanlara geçirmesini sağlamak gerekir.

çim alanMantarların yüksek nemli ortamda kolayca ürememesi için toprağın su tutma oranına dikkat edilmesi gibi önemli olan bir diğer konu da alan tahsisidir. Çim ekimi yapılmak istenen alana farklı bir bahçeden “rulolar halinde” çim transfer etmek mümkün değilse ya da tercih edilmiyorsa, çim tohumdan yetiştirilir. Rulo halinde başka bir bahçeden çim transfer etmek bir gün içinde yemyeşil bir bahçeye kavuşmak manasına gelse de, yukarda bahsedildiği üzere her çim tohumu farklı bir karaktere sahip olduğunda bu yöntem çimlerin yeni bahçeye adapte olamamasına neden olabilir. Çimin transfer edilen toprakla bütünleşmemesi halinde yeniden ekim yapılması gerekir. Ancak tohum ekimiyle çim yetişirken zaten mevcut ortama adapte olduğundan bu tür sorunlar yaşanmamaktadır.

Bir Cevap Yazın