Cadılar bayramı nedir?

Özellikle ve en yaygın şekilde Amerikan kültüründe yer alan Cadılar Bayramı, Batılı ülkelerde de kendine yer edinmiş özel günlerden biridir. Her yıl 31 Ekim gününde bu isimle kutlamalar gerçekleştirilir.Hıristiyan aleminde kabul gören bu kutlamalar, Katolik Hıristiyanlar arasında kabul görmemiştir. Batı dünyasında ve Amerikan kültüründe “Halloween” adı ile bilinen Cadılar Bayramı’nın , “All Hallow Even (kutsal akşam)” ifadesinin kıslatılması nedeniyle bu şekilde isimlendirildiği belirtilmektedir.

Cadılar Bayramı’nın kökeninin Pagan kültürüne dayandığı, o dönemde hasat mevsiminin bitişinin kutlanmasına ilişkin bir festival olduğu ileri sürülmektedir. Ancak, günümüzde bu geçmiş bilgiye sahip çıkılmamakta, Cadılar Bayramı’nın ezelden beri bir Hıristiyan alemine özgü kutlama olduğu tezi savunulmaktadır. “Azizler Günü” olarak bilinen özel günün arifesi olmak dışında da bir anlama büründürülmesi kabul edilmemiştir.cadilar bayrami

Cadılar Bayramı’nda ana tema “korku” üzerine dayalıdır. Günün sembolik temsilcisi gülen balkabaklarıdır. Ancak, bu gülen yüz sembollerine de ürkütücü bir hava verebilmek adına, balkabaklarının içleri oyulup, mum yakılarak görünümüne korkunç bir hava katılmaktadır.

Cadılar Bayramı’nın en çok eğlenen kesimi olan çcouklar, korkunç görünümlü kostümlere bürünerek kapı kapı dolaşır, başta elma şekeri olmak üzere çeşit çeşit şekerler toplarlar.

Genel temanın “korku” olduğu bu günde, korku fimleri izlemek, korkunç görünen ve “perili ev” olarak isimlendirilen evleri ziyaret etmek gibi ritüeller de uygulanmaktadır.

Cadılar Bayramı, Batı dünyasında ve Amerika’da sahip olduğu bu popülaritesi nedeniyle sınırlarını tüm dünyada genişletmeye, bu eğlencelere yönelik sempati oluşturmaya başlamıştır.

Bir Cevap Yazın