BOP nedir?

Büyük Ortadoğu Projesi yıllardır ülkemiz gündemini meşgul eden bir projedir. Genellikle seçim dönemlerinde daha milletçi görünen kesimler tarafından sık sık dile getirilmektedir. Orta Doğu, ülkemizin hemen güneyinde olan ve güney batı Asya’da, tarihsel ve kültürel yakınlığı olan ülkelerin meydana getirdiği bir bölgedir. Arap devletleri ile Arap olmayan üç ülkenin (Türkiye, İran ve İsrail) oluşturduğu alandır. Kimileri tarafından Yakın Doğu olarak da adlandırılır.bop

Dünya kamuoyuna açıklanan hali ile “Büyük Ortadoğu Projesi”, Ortadoğu ve yakın çevresi coğrafyasında yer alan ülkelerde batılı anlamda terörizmin ortadan kaldırılması, demokrasinin yerleştirilmesi, ekonomik bağlantıların arttırılması ve ekonomik iş ortaklıkları sağlanarak kararlıkla sahip çıkılmasıdır. Bir kesim tarafından da 1920 de İngiltere tarafından çizilen sınırların yeniden gözden geçirilmesi ve dizayn edilerek belirtilmesidir.. ABD’ye göre bu dönemde yanlış çizilen sınırlar sebebi ile bölgede terörizm ve istikrarsızlık baş gösteriyor. Bölge kaynakları yanlış ülkeler aracılığı ile kullanılıyor. Dünya petrol rezervinin yüzde 64’ü Ortadoğu topraklarında bulunduğu iddia edilmektedir. Bu oran oldukça yüksek bir orandır. Bu yüzden özellikle ABD ve Batı ülkeleri için Ortadoğu Bölgesi stratejik bir öneme sahiptir. İleride dünyanın petrol ihtiyacını sağlayabiliecek ve bu amaç ile üretimi çoğaltabilecek tek bölge Ortadoğu’dur. ABD ileride gücünü var olan korumak ve artırmak istiyorsa BOP’u hedefinden vazgeçememe sebebi budur.

ABD’nin Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle Dick Cheney, ve William Kristol öncülüğünde, 1997 yılında oluşturduğu ‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin(PNAC) bir alt adımı olan ‘Yeni Dünya Düzeni’ projesidir. Tüm Dünyaca kabul edilen ilk Ortadoğu projesinin babası sayılan ve ABD Kongresinin 1957’de kabul ettiği Ortadoğu’da Barış ve İstikrarı Koruma başlığını taşıyan ve Eisenhower Doktrini olarak isim yapan kararı şu an ki BOP’tan hiç farklı değildir.

Projenin amaçlarını şöyle açıklayabiliriz:

1- İleriki dönemlerde kendisine rakip olabilecek muhtemel gücün oluşmasını engellemek
2- Petrol,doğalgaz,bor ve toryum gibi değerli yeraltı kaynakları üzerinde tam denetimi sağlamak

3- İsrail’i kontrolü altında tutmak

4- AB, Rusya,Çin ve Japonya gibi ülkeleri Ortadoğu’nun kaynaklardan uzak tutmak
5 Dört din için kutsal sayılan Ortadoğu’da Müslüman nüfusunu yok etmek.

Bu projeye İsrail büyük destek verdiği herkes tarafından bilinmektedir. Destek vermesinin sebeplerinden biri Tevrat’ta bahsedilen vaat edilmiş bu topraklara tam anlamıyla sahip olmaktır. Diğer sebep ise Türkiye tarım alanında çok önemli olan GAP projesini engellemek istemesi.

11 Eylül 2001 saldırıları yıllardır aradığı fırsatı eline geçirmek isteyen ABD için bir bahane oldu. Barış demokrasi ve terör söylemleri ile ilk olarak komşumuz Afganistan’a daha sonra ise Irak’a girmiştir ve buralarda BOP politikasını uygulama yoluna gitmiştir.

ABD’nin petrolleri kontrol altına alabilmesinin tek yolu Ortadoğu da bulunan bütün Müslüman devletlerin parçalanmasını sağlamaktır. Yani Ortadoğu da bulunan ülkeleri parçalayıp küçük eyaletler haline getirerek bütün kaynakları elinde tutmak istediği iddiası çeşitli çevrelerce dile getirilmektedir.
Özetle Bop: Büyük Ortadoğu Projesi, geniş bir coğrafyada kaynaklara ulaşma çabasıdır.

Bir Cevap Yazın