Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır?

Bel fıtığı rahatsızlığının tedavisi, hastalığın muayene ve tetkiklerle teşhisi yapılmış olan kişilere uygulanır. Rahatsızlığın devresi belirlenmiş olan hastaların cerrahi müdahale gerekli olan ve müdahale gerekmeyen olarak bölümlere ayrılabilir. Erken dönemde tespit edilmiş olan rahatsızlıklarda, ameliyatın dışındaki tedaviler uygulanır. Konservatif tedavi adı verilen yöntemde, hastaların ağrılarını dindirmek için ağrı kesiciler, kas gevşetici ilaçlar ve antienflamatuar ilaçlar kullanılır. Sert yatakta yatması önerilen hastalara, bunun yanında fizik tedavi uygulamaları yapılabilir. Lazer ile yapılan tedavi yöntemi, ciltten yapılan girişimler hastalığın iyileştirilmesi için uygulanacak tedavilerin arasında yer alır. Hastalar için gerektiğinde psikoterapi yapılabilir. Bu rahatsızlığın tedavisinin yapılması, tamamen bir ekip işidir. Nöroloji doktorları, nöroşirurji, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, anestezi, psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapist ve hemşireler bu ekibin içinde yer almalıdır. Rahatsızlık genellikle ameliyat dışındaki yöntemlerle tedavi edilebilir. Ameliyata tedavi için en son çare olarak başvurulur. Hastalığın ilerleme göstermesi, hastanın yaşam kalitesini bozması ve bazı koşulların meydana gelmesi halinde, hastalar için ameliyat kararı verilebilir. Bu kararın alınmasında hastalara yapılacak bilgisayarlı tomografi ve MR tetkikleri en büyük etkendir.

Hangi hastalar cerrahi yöntemle tedavi edilmelidir?

bel fıtığı

Hastaların çoğunluğu konservatif tedavilerle tedavi edilirse de, bazı hastaların mutlaka ameliyat edilmesi gerekmektedir. Hastalar uygulanan tıbbi tedavilerle iyileşmez ve ağrıları artış gösterirse, hastanın daha fazla acı çekmemesi için ameliyat kararı alınabilir. Konservatif yapılan tedaviyle iyileşmiş olan hastaların bir bölümünde, bel fıtığı yeniden tekrarlayabilir. Bu durumda aile ilişkileri, iş ve sosyal hayatları etkilenmiş olan hastaların yaşam dengeleri alt üst olur. Bu hastalar genellikle ameliyattan çekinen ve bundan korkan kişilerdir. Bel fıtığının verdiği rahatsızlığı ısrarla çeken ve günlük yaşamında verimi düşen bu hastaların kesinlikle cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi gerekir. Hastaya gerekenler anlatılıp, ameliyat olma kararı kendisine bırakılmalıdır. Bazı hastalarda bel ve bacak ağrısının dışında uyuşmalar, güçsüzlükler ve kaslarda zayıflama gibi belirtiler bulunur. Bu hastalara ayrıca ameliyatın çok gerekli olduğu anlatılmalıdır. Hastaların idrarını ve abdestini tutamama, makat çevresi ve cinsel organlarda uyuşma, bacaklarında felç belirtisi varsa, bu hastaların acilen ameliyat edilmesi gerekir. Bu hastaların yapılacak olan ameliyatında dakikalar bile önemlidir. Derhal ameliyata alınmalı ve sinirlerde oluşan bası ortadan kaldırılmalıdır.

Bel fıtığının cerrahi yöntemle tedavisi nasıl olur?

Nöroşirürji uzmanı tarafından bel fıtığı ameliyatına kararı verilmiş olan hastaların ameliyatı geciktirilmeden yapılmalıdır. Gecikme olur ve kanal darlığı varsa, hastanın felce kadar gidebilecek sorunları yaşaması mümkün olabilir. Uygun zamanda yapılan, iyi bir cerrahi tedaviyle hastanın yaşam boyunca sağlıklı olması sağlanır. Ameliyat sırasında hastalara yapılacak olan müdahaleler mikro teknik ile yapılır. Çünkü bel fıtığı ameliyatının yapılacağı bölgede hassas sinir yapıları bulunmaktadır. Bu nedenle görüntünün büyütülmesi gereklidir. Bu tedbirler alınırsa çevre dokular ile sinir elemanlarına iyi bir görüntüde müdahale edilecek, gereksiz oluşacak kanamaların önüne geçilecek ve daha estetik ve güvenli olacak bir ameliyat gerçekleştirilecektir. Hastalar daha kolay normal yaşamına dönebilecektir. Ameliyat sırasında hastanın pozisyonu genelde yüzükoyun uzanmış şekildedir. Fakat bazı nedenlerden dolayı böyle yatamayan hastalar, yan yatar biçimde ameliyat edilebilir. Cerrahi müdahalelerin amacı sinir elemanları üzerindeki basıyı ortadan kaldırmak ve hastada bulunan şikayetleri yok etmektir. Yapılan ameliyatlar hastalara felç kalma riski yaşatmaz ve aynı gün yürümesi sağlanır.

Bir Cevap Yazın