Asosyallik insanları nasıl etkiler?

asosyalAsosyal tanımlaması sosyal olmayan insanların yaptığı davranışları sergileyen kişilere verilen bir addır. Bu kişiler kalabalık yerlere girmekten hiç hoşlanmaz. Sakin ve kimsenin bulunmadığı ortamlar onlar için daha ilgi çekicidir. Kalabalıkta her zaman kendilerini saklama isteği duyarlar. Bu yüzden toplumun içine katılmayı istemez, böyle yerlerden uzaklaşmayı tercih ederler. Bu sorun kişinin kendisini toplumdan izole etmesi olarak kabul edilebilir. Asosyal kişiler çevresindeki kişilerle uyum sağlayamaz ve onlarla empati kuramazlar.

İnsanlar neden asosyal olur?

Toplumda suçlu, sıç işlemiş insanlar için, genellikle asosyal kişilik bozukluğu tanısı konulur. Sosyopati ya da psikopati olarak tanımlanan bu sorun genellikle 18 yaşından sonra etkili olmaya başlar. Kendisini okuldan kaçmak, evden kaçmak, devamlı kavgacı bir tutum sergilemek gibi davranış bozukluklarıyla gösterir. Bu probleme sahip olan kişiler sorumluluklarını yerine getiremedikleri için işinden çıkarılır, sıkça iş değiştirebilir ve yaşamda yalnız kalabilirler. Maddi açıdan iyi olan kişiler madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar edinebilir. Bu kişiler yaşamlarında başarıyı yakalayamadığı için çevresinde olan kişilerle anlaşamaz, sürekli kavga eden bir pozisyona gelirler. Asosyal olan in arasında yapılan bir araştırma sonucuna göre;

  • Çocukluk dönemlerinde başkaları tarafından sevilmedikleri
  • Aile içi ilişkilerinde bozukluk olduğunu
  • Sıkça evden ya da okuldan kaçma eğilimi gösterdiklerini
  • Bu duruma gelmelerinde yaşadıkları hayat şartlarının etkili olduğunu belirten açıklamalar elde edilmiştir.

Asosyallik toplumda ne kadar etkilidir?

Bu sorunun toplumda görülme sıklığı yaklaşık olarak % 25 kadardır. Asosyalliğe bazı genetik etkenler neden olsa da, çocukluk döneminde alınan eğitimde yapılacak ihmallerde oluşumunda etkendir. Anne ve babanın manevi olarak destek olmaması, kişiye cezalandırma ve aşağılanma gibi tavırların sergilenmesi asosyalliğin ortaya çıkışını hızlandırır. Toplumda eğitim seviyesinin düşmesiyle asosyallik daha fazla yaygın hale gelir. Çevrenin geniş olması demek sosyalliğin sağlanması anlamına gelmez. Kişinin çevresiyle ilişkiyi kaldıracak düzeyde olması halinde, sosyallik sağlanır. Çevrenin genişlemesiyle kişi bunu kaldıramazsa, asosyallik sorunu artış gösterebilir. Bireysel ilişkilerin azalması, zamanın daralması, ilişkilerin yüzeyselleşmesi gibi etkenler asosyalliğin yaşanmasını sağlayabilir.

Asosyal kişilerin özellikleri nedir?

  • Bu kişiler yasalara ve sosyal davranışlara uymakta güçlük çekerler
  • Başkalarını aldatma ve yalan söyleme gibi özellikleri vardır
  • Daha fazla risk alıp, sonucu düşünmeden hareket ederler
  • Sorumluluk almada ve işi sürdürmekte güçlük çekerler

İnsanın dış dünyadan kendisini tamamen soyutlaması ve içine kapanması anlamında olan asosyallik, özellikle teknolojinin etkisiyle giderek artış gösterir. Bu etkiyle birlikte insanlar toplumun içine girmemekte, arkadaşlık kurmada çekinmekte ve kendi dünyasının içinde yaşamayı seçer. Kişilerin bilgisayara bağımlı bir yaşamı tercih etmesi, asosyalliğin sebepleri arasında yer almaktadır. Bilgisayarın bir iletişim aracı olmasına rağmen, bağlayıcı özelliği bulunmasından dolayı zamanını bilgisayarda geçiren bir nesil ortaya çıkmıştır. Sosyal aktivitelerin olmadığı, insanların içine çıkılmadığı, hatta konuşmanın bile azalma gösterdiği asosyal bir toplumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Asosyal olmamak için ne yapılmalı?

Bu özelliğe sahip olan biri olmamak için, kişinin kendisiyle daha fazla zaman geçirmesi yerine tiyatro ve sinemaya gitmesi, sporla uğraşması etkili olur. Bu sayede yeni arkadaşlar edinebilir, kendine sosyalleşme fırsatı sağlayabilir. Bilgisayar başında geçen sürenin azaltılması ve toplumun içine daha fazla girme sosyal olmaya katkı sağlar.

Asosyallik hastalık mıdır?

Bu sorunun kendisi bir hastalık olmasa da, pek çok hastalığın nedeni olabilir. Kişilerde sinirsel ve ruhsal hastalıklar, obezite, mide sorunları, bağırsaklarla ilgili sorunları meydana gelebilir. Toplumdan kendini soyutlayan ve yalnız kalmayı seçen kişiler asosyal olmaya mahkûmdur. Bundan kurtulmaları için sosyalleşmeleri şarttır. Bu tamamen kişinin kendi iradesiyle ilgilidir. Kişiler nasıl asosyal olmayı tercih ettilerse, sosyal olmayı da kendileri becerebilirler.

Bir Cevap Yazın