Alternatif tıp nedir?

İnsanlık tarihinin oldukça eski dönemlerinden beri insanoğlunun fiziksel ve ruhsal sorunlarına çözüm bulmak için geliştirilen tedavi yöntemleri günümüzde alternatif tıp olarak adlandırılan uygulamaların oluşmasını sağlamıştır. Bilimsel gelişmeler sonucunda tarih eleğinden geçerek günümüze ulaşan bu terapi yöntemleri, modern tıbbi uygulamalara destek olan uygulamalar olduğu için “tamamlayıcı tıp” olarak da adlandırılır. Akupunktur, Ozon tedavi, Hipertermi, sülük tedavi gibi birçok farklı çeşidi bulunan alternatif tıp uygulamalarının insan sağlığına yararlı olup olmadığı hala bilim çevreleri tarafından tartışılan konular arasında yer alır. Konvansiyonel tıbbın gereksiz olduğuna inanan bireylerin uyguladığı alternatif tıp uygulamaları sayesinde halkın da modern tıbba karşı olan inancının azaldığını söyleyen bazı uzmanlar, birkaç istisna haricinde çoğu alternatif tıp uygulamasının herhangi bir yararı olmadığı gibi ciddi sorunlara dahi neden olabileceğini dile getirmektedir.

Çağdaş tıbbi uygulamalar ile kesin olarak tanı konamayan ya da tanısı konduğu halde mevcut tedavi yöntemleri ile iyileştirilemeyen hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan ancak kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmayan tüm uygulamalar alternatif tıp olarak tanımlanabilir. Hastanın kendi isteği ile alternatif tıp olarak tanımlanan tedavi çalışmalarını kabul etmesi, bu uygulamaların insani boyutunun olduğunu da ortaya koymaktadır. Zira hastadan herhangi bir veri ya da uygulama gizlenmeden yapılan alternatif tıp tedavilerinde birey yapılan uygulamanın içeriğinden tamamen haberdardır. Alternatif tıp uygulamaları ile ilgili ön yargılı düşünceler olduğu gibi bu konuya oldukça pozitif bir tutumla yaklaşan hekimler olduğu da unutulmamalıdır. Birçok hekim bu uygulamaların modern tıp tedavileri ile birlikte kullanılması halinde hastanın rahatlamasını ve tedaviye daha olumlu bir biçimde cevap vermesini sağladığını düşünmektedir.

Alternatif tıp tedavilerin kendi başına değil, modern tıp uygulamalarıyla eşzamanlı olarak kullanılması ise insanların genellikle gözden kaçırdığı bir konudur. Bazı hekimler bu tür alternatif tıp uygulamalarının hasta üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini söylese de, bu uygulamaların çağdaş tıbbın sunduğu tedavilerle birlikte yapılması gerektiğinin altını çizer. Modern tıbbın çözüm ürettiği birçok hastalıkta hastalar yoğun bir stres altına girdiğinden, bazı alternatif tıp uygulamaları hastanın ruhsal anlamda rahatlamasını sağlayabilir ki bu durum da modern tıbbın uyguladığı tedavinin daha kısa süre içinde ve arzu edilen şekilde tamamlanmasını sağlayabilir. Benzer bir şekilde fiziksel açıdan da modern tıbbın sunduğu tedaviler esnasında yorulan ve etki altında kalan hastaların rahatlamasını sağlayan alternatif tıp uygulamaları bazı hekimler tarafından kabul edilmektedir. Kısacası alternatif tıp olarak tanımlanan uygulamaların bilimsel yöntem ile incelendiğinde tutarlı veriler sunmaması, insanların sorunlarına çözüm aramak için sadece alternatif tıp yöntemlerine güvenmemesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarır. Hastalıkların tedavi edilmesi için başvurulacak ilk yerin hekim olduğu ve bu tür uygulamalara “ancak hekim onayı ile yönelmek gerektiği” unutulmamalıdır.

Bir Cevap Yazın