Algoritma nedir?

Harezmi

Her ne kadar tamamen matematikle ilgili bir kavram olarak ortaya çıkmış olmasına rağmen günümüzde daha çok bilgisayarlar ile ilgili olan bir kavram olarak algılanan algoritma, teknolojinin muazzam bir hızla gelişmesiyle birlikte belki de matematikçilerden bilgisayar programcılarının ilgilendiği bir alan haline dönüşmüştür. Modern bilgisayarlarda ve şüphesiz matematikte herhangi bir işi yapmak için başlangıç anından itibaren önceden tanımlanan veriler doğrultusunda belirlenen sonucun elde edilmesini sağlayan algoritma, kısaca “sonlu işlemler kümesi” olarak da tanımlanabilmektedir.

Bilgisayarların günümüzde kullanılan basit işletim sistemlerine sahip olmasında en büyük pay algoritmalara ait olduğu gibi, bilgisayarlar tarafından işletilebilen algoritmalar bilimin hemen hemen her alanında büyük kolaylıklar da sağlamaktadır. Fars asıllı bir matematikçi olan ve günümüzde birçok insana göre cebir üzerine yaptığı çalışmalar ve buluşlarla matematiğin babası olarak anılan Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi tarafından ortaya çıkartılan algoritma kavramı, ilginç bir şekilde adını da bu matematik dahisinden almaktadır.

800’lü yıllarda günümüz matematiğinin en geniş ve akıl zorlayıcı alanlarından biri olarak kabul edilen algoritmalar üzerinde birçok çalışmalar yapan El Harezmi, yaptığı çalışmaları ve meydana getirdiği önermeleri “Hisab El-Cebir, El-Mukaba” isminde bir kitapla tüm insanlığa sunmuştur. El Harezmi’nin cebir ve algoritmalar üzerine yazdığı bu kitap daha sonra Avrupa coğrafyasındaki bilim adamları, bilginler ve matematikçiler tarafından büyük ilgi toplamış olmasına rağmen Avrupaların El Harezmi ismini telaffuz edememesi bu alimin “Algorizm” kelimesiyle anılmasına neden olmuştur.

Akış şeması

Takip eden yıllarda Algorizm sözcüğü “Arap yöntemleriyle aritmetik problemleri çözme” kurallarının genel adı olarak Avrupa dillerine yerleşmiş ve sonrasında da Algoritma olarak genel bir tanımı kapsar şekilde kullanılmıştır. Günümüzde arama algoritmaları, bellek yönetimi algoritmaları, grafik algoritmaları ve optimizasyon algoritmaları gibi bilgisayar dünyası için çok büyük önemi olan türleri yüz binlerce insan tarafından incelenen algoritma, teknoloji ile şekillenen dünyada birçok alanda kullanılmaktadır. İnternetin tekeli olarak anılan Google’ın arama motorunda kullanılan “arama algoritması”, birçok internet sitesi sahibi ve editörünün yakından incelediği algoritmaların başında gelmektedir. Veri sıralamadan genetik bilimine kadar çok geniş bir alanda kullanılan algoritmalar, geleceğin teknolojilerinin tamamında da kendine yer bulacaktır.

 

Bir Cevap Yazın