Akciğer apsesi nasıl olur?

Akciğer apsesi oluşumu akciğerlerde irinle dolu bir boşluk meydana gelmesidir. Akciğer parankim içinde oluşan harabiyet ve hava sıvı seviyesiyle karakterize olan süpüratif bir enfeksiyon olarak tanımlanır. Bu rahatsızlık ağız ve boğazdaki mikropların nefes aracılığıyla alınması ve akciğerlerde enfeksiyon oluşturması sonucunda meydana gelir. Bu enfeksiyonların kaynağını çoğunlukla bir hastalıktır. Ağız yoluyla enfeksiyona neden olan aşırı alkol tüketilmesi, çok fazla miktarda müsekkin kullanılması, genel anestezi ve merkezi sinir sistemi hastalığı sebebiyle kişinin bilincini kaybettiği dönemde nefesle beraber alınır. Sigara alışkanlığı olan 55 yaşın üstündeki erkeklerde akciğer kanserinin bronş tüpünü tıkaması nedeniyle akciğer apsesi gelişimine sebep olabilir. Nadiren tüberküloz mantar ya da parazit türünde olan organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda akciğer apsesi gelişmesine sebep olabilir. Akciğerlerde genellikle bir tane apse meydana gelse de, bazı durumlarda birden fazla apse oluşabilir.

Akciğer apsesinin sebepleri nelerdir?

akciğer apsesi

Apse oluşumunun sebepleri genel olarak akciğerlerde enfeksiyona neden olan bakteriler ve apse oluşumuna zemin hazırlayan etkenler olarak iki grupta toplanır. Akciğerlerde enfeksiyon oluşturan bakteriler ise;

  • İrin yapıcı bakteriler (streptokoklar, pnömokoklar gibi)
  • Kangren yapıcı bakteriler (bacillus feotidus, bacillus fragilis gibi)
  • Sarmal biçimde olan bakteriler (spiroketler, spirochaeta buccalis gibi)

Akciğerlerde apse oluşmasına sebep olan bakterilerin içinde en etkili olan bakterilerin sarmal biçimde bakteriler olduğu belirlenmiştir. Akciğerlerdeki apsenin ilk lezyonlarını bu organizmalar yapar. Bu aşamadan sonra irin yapan bakteriler yardımıyla irinleşme gelişir. Bakteriler havasız ortamda doku parçalarıyla üreyip, apseyi kangrenli hale getirirler. Apse gelişimini hazırlayan etkenlerin başında vücut direncinin azalmasına neden olan hastalıklar gelir. Bu hastalıklar içinde kronik zehirlenmeler, diyabet hastalığı, vitamin eksikliğine bağlı gelişen hastalıklar, kronik bronş hastalıkları sayılabilir.

Akciğer apsesinin gelişimi nasıl olur?

Hastalık genel olarak üç gelişim evresinden geçer. Bu evrelerin her biri farklı belirtiler gösterir. Bu evreler;

  • Apse oluşumu nedeniyle bölgenin akciğer dokusunun yoğunlaşması ve hava kaybetmesi
  • Akciğer dokusunun irinleşmesi ve yumuşaması
  • İrinli dokunun bronşlardan dışarıya atılması

Akciğer apsesi belirtileri nelerdir?

Hastalarda devamlı süren yüksek ateş, titreme, öksürük ve plevraya yakın bölgelerde oluşan apselerde yan ağrısı oluşabilir. Hastanın sağlık durumunda hızlı bir bozulma yaşanır. Apsenin bronşlara açılması durumunda kötü kokulu, irinli ve nadiren kanlı balgam görülebilir. Hastada hızlı gelişen kilo kaybı, ilerleyen zamanda çomak parmak gelişimi izlenebilir. Hastanın fiziki muayenesi sırasında taşikardi, yüksek ateş, siyanoz, dispna, apsenin olduğu yerde solunum sesinde azalma ve üfürüm izlenebilir.

Akciğer apsesi teşhisi nasıl konur?

Akciğer apsesi gelişimi birkaç gün gibi çok kısa sürede ilerleme gösterir. Başlangıç aşamasında hastalarda iştah kaybı, yüksek ateş ve titreme sonucunda belirgin şekilde kilo kaybı gözlenir. Hastada kötü kokulu balgamla birlikte klasik belirtiler görülmesi halinde akciğerde apse oluşumu düşünülmelidir. Bu hastalara öncelikle göğüs röntgeni çekilmelidir. Gerekli olursa kompüterize tomografi çekilmelidir. Balgamın incelenmesi, kan kültürü, aerop kültürü gibi incelemeler yapılmalıdır. Bu bilgiler uygulanan tedavinin etkinliğini arttıracaktır. Bu rahatsızlık daha çok akciğer kanseri ile karıştırıldığından, hastalığın ayırıcı tanısının yapılması önem taşır.

Akciğer apsesi tedavisi nasıl yapılır?

Son derece önemli bir hastalık olan akciğer apsesinin mutlaka hastane ortamında tedavi edilmesi ve hastanın burada izlenmesi gerekir. Rahatsızlığın tedavisi sırasında antibiyotikli penisilin ilaç kullanılır. Apseye neden olan bakteri türüne uygun olan antibiyotikler kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra apsenin boşaltılması için postüral drenaj yapılabilir. Hastada olan apse ilaç tedavisi ve postüral drenaja cevap vermediği halde, bronoskopi yapılması gerekebilir. Apsenin birkaç haftadır devam etmesi, kalın bir duvar meydana getirmesi ya da akciğerin dışına kadar yayılması halinde ameliyat yapılması gündeme gelebilir. Bu gelişmelerde hastanın devamlı olarak göğüs röntgenleri çekilip takip edilmesi gerekir.

Bir Cevap Yazın