Ahmet Paşa kimdir?

ahmetpasaAhmet Paşa on beşinci yüzyılın en seçkin üç şairinden biridir. Güçlü bir medrese öğrenimi gördükten sonra, Bursa Medresesine müderris olarak atanmıştır. Kısa bir süre sonra Edirne kadılığı göreviyle doğum yerine dönmüştür. Fatih Sultan Mehmed’in saygı ve sevgisini kazanmıştır. Onun tahta çıkmasını takip eden günlerde kazaskerliğe getirilmiştir. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed’e hocalık da yapmıştır. Ancak Ahmet Paşa’nın bu huzurlu ve mutlu yılları ne yazık ki fazla uzun sürmemiştir. Bazı ahlak yetersizlikleri bulunan Ahmet Paşa, bir gün bu konuda büyük bir skandal yaratmıştır. Bu duruma son derece öfkelenen Fatih Sultan Mehmed Ahmet Paşa’yı Yedikule zindanlarına attırmıştır.

 

Ahmet Paşa büyük acılar içerisine kıvranarak idam edileceği günü beklerken, padişaha affedilmesi için bir kaside yazıp göndermiştir. Kaside-i Keremiye adıyla anılan, son derece gerçekçi ve güçlü olan bu eser Fatih Sultan Mehmed’i de etkilemiştir. Padişah, şairimiz Ahmet Paşa’yı bağışlamış; ama ona karşı olan öfkesi bir türlü dinmediği için de onu saraya tekrar kabul etmemiştir. Bunun yerine kendisini Bursa’ya sürgün etmiştir.

II. Bayezid zamanında ise bağışlanmış ve Bursa Sancak Beyliği’ne getirilmiştir. Burada öldükten sonrs ise Muradiye Camisinin yanındaki medreseye gömülmüştür. Ahmet Paşa, Necati ve Şeyhi ile beraber on beşinci yüzyılın önde gelen şairlerinden biridir. Ve oluşturdukları bu mükemmel üçgen çerçevesinde son derece önemli eserler vermişler, son derece başarılı olmuşlar ve tanınmışlardır. Onun dilinde ve anlatımında yabancı kelimeler, tamlamalar oldukça fazladır. Ancak o, bunlara Türkçenin fonetiğinin havasını aşılamış, manzumelerinde düzgün ses ve ritm yaratmıştır. Ahmet Paşa’da tasavvuf izlerine pek rastlanıldığı söylenemez. Eserlerin hemen hemen tümü din dışıdır. Yine tümüyle insan ve doğa güzelliğine yönelik bulunan şiirleri tamamiyle lirizmle örülmüştür. Eserleri arasında tüm şiirlerinin toplanmış olduğu bir ”Divan” bulunur.

Bir Cevap Yazın