4/C’li personel kimdir?

Ülkemizde aynı işi yapmak üzere birkaç ayrı tipte personel çalıştırılmaktadır. 4/C ‘ li geçici personelde bunlardan biridir. Yıllardır üzerinde tartışılan ve özlük hakları konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer mahkemelerde bir çok kez davanın açıldığı bir konudur. Ve seçim malzemesi olarak da sık sık kullanılmaktadır. Belirli dönemlerde düzenlemeler yapılmış olsa da, yapılan düzenlemeler kimseyi memnun etmemiştir.
444
4/ C’li, istihdam,Anayasamızın 128. maddesinde belirtilen memur ve diğer kamu görevlileri kavramı dışında kalan, , işçi sınıfından da olmayan, kendine özgü istisnai bir istihdam türüdür. 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrasında; bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar şeklinde tanımlanmışlardır.
Avrupa Birliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı,Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Birinci Başkanlığı,Devlet Personel Başkanlığı,Gelir İdaresi Başkanlığı,Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Basın- Yayın Enformasyon Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü,, Tapu Kadastro genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Üniversiteler geçici personel çalıştıran kurumlardır.

İstihdam süreleri bakımından bir standart mevcut değildir. Genellikle geçici olmayan işlerde de çalıştırılmakta olan bu statüdeki personelin çalışma süreleri kurumdan kuruma farklılık göstermektedir.
4/C li olarak çalışan personellerin tayini ve geçici görevlendirmelerinin yapılması mümkün değildir. Çalıştıkları kurumdan başka bir kuruma geçemezler. Aynı şekilde başka bir ildeki kuruma geçmeleri de imkansızdır. Herhangi bir ek ödemeden faydalanamazlar. Sosyal güvenlik kurumuna tabidirler. İş sonu tazminatı alabilmektedirler.
Bu personellerin izin hakları imzalamış oldukları sözleşme ve buna dayanak teşkil eden BKK ile ayrı ayrı düzenlenmektedir. Özelleştirme sonucu yerleştirilen 4/C li personeller için her ay 2 gün, en fazla da 30 gün ücretli hastalık izni hakkı verilmiştir. Bu izinli günler için SGK ya yapılmakta olan ödemeler personelin maaşından düşülür. Doğum ve ölüm izninde de durum farklı değildir . Geçici personele 30 günden fazla olan hastalıkların tedavi süreci için bir mali yıl içerisinde en fazla 30 gün ücretli hastalık izni hakkı verilmiştir.
Bu konuda büyük mağduriyetlerin ve eşitsizliklerin olduğu aşikardır.
4/C li personel herhangi bir şekilde yükselemez. Yükselebileceği bir kademe mevcut değildir. Çünkü bir unvana da sahip değildir. Seçim dönemlerinde sürekli kadroya geçirilmeleri gündeme gelse de şimdiye kadar bu durum gerçekleştirilmiş değildir. Sağlam bir gerekçe olmadan idare işten çıkaramaz. Bu konuda kısmi güvencenin olduğunu söylemek gerek.
Geçici personel olarak atanacak kişiler öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması hâlinde diğer illerde istihdam edilebilirler.
Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri esas alınır. Buda genellikle haftalık 40 saattir.

Bir Cevap Yazın